Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

UZAYDA YAŞAM 'KAİNATIN ADEMLERİ'

 

Kainatın sonsuz derinliklerinde yalnız değiliz. Allah’u Teala kainatı sadece bir elektron zerresi kadar bile yer tutmayan dünyamız insanları için yaratmadı. Adem nesli kainatın her yerinde mevcuttur. Bu konuyu daha önceki sohbetlerimizde anlatmıştık. Ancak uzayın derinliklerinin keşifleri neticesinde yeni elde edilen bilgiler Kur'an Ayetleri ve Hadisi Şerifleri teyit etmektedir.

 

Ademlerin yaradılışını bir daha hatırlayalım:
Allah’u Teala Zatından Zatına tecelli ederek önce nur bedenlerde insanları yarattı ve burada insana her türlü bilgiyi Rab sıfatıyla vererek kendi yaradılışlarına şahit tutmuştur. Yani İnsan kendi gözleriyle yaradılışını seyretmiştir. Kainattaki tüm İnsanlar Ademin fizik bedeninin yaradılışını seyretmişti. O anı hatırlarsak Allah’u Teala Ademin fizik bedenini yarattı. Elest gününde insanlara daha sonra kendilerinde girecekleri bu bedeni tanıtıp, o fizik bedendeki tüm yapıyı ışıktan (nurdan) hücreye tüm yapıyı o cesedin içerisinde bilerek ve görerek tanımıştır.

 

Daha sonra Allah’u Teala’nın, Ademin cesedine hitaben "ol" emriyle birlikte inen tecellisiyle, ilk anda tek yaratılan Adem cesedi, trilyonlarla ifade edilemeyecek kadar çoklukta Allah’u Teala tarafından çoğaltılmıştır (kopyalanmıştır) (Bunun kanıtı bugünkü tıp bilim adamlarının çeşitli canlıları kopyalayıp çoğaltmasıdır). Birbirine benzemeyen sayısız adem bedenleri Sidre’nin sonsuz düzlüklerinde sıralanmıştır. Sidre’nin sonsuz düzlüklerinde sıralanan Ademler, Allah’u Teala’nın ikinci bir "ol" emrini yine muhteşem bir tecellisi ile birlikte almıştır. Bu muhteşem emri ve tecelliyi alan Ademlerin bedenlerinden bir anda o sayısız Ademlerin sayısız eşleri yine Ademlerin bedenlerinden zuhur etmiştir. Yani Ademlerin eşleri kendi bedenlerinde bir anda çıkmıştır. Akabinde Allah’u Teala her Adem ve eşini kendi cennetlerine indirip ardından kainat içerisinde insanlar için yarattığı gezegenlere birer çift olarak indirmiştir. İşte o günden Allah’u Teala’nın dilediği zamana kadar Ademler ve Havvaların nesilleri kainat içerisinde yaşamaktadır.

 

Zaman zaman bu dünyalarda, Adem nesilleri kesilip yerine yeni bir Adem ve Havva indirilmiştir. Nitekim bizim yaşadığımız dünyada bizler 114. Ademin nesliyiz. Bu konuyu teyit eden hadisi şeriflerden birisi şöyledir Hz Peygamber (s.a.v) Efendimiz  buyurur ki:
 
“Allah 100 bin Adem yarattı”

 

 

Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v) bu sözündeki “100 bin Adem” Ademlerin çokluğunu ifade etmektedir. Bir başka hadisi şerifinde Hz Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor:
 
“Ya Ali! Öyle ulu şeyden sual sordun ki. Ya Ali! Arşın üç yüz altmış bin ayağı vardır. Her ayağın arasında üç yüz altmış bin alem vardır. Her alemin içi meleklerle doludur. Onlar, Hak Teala’ya gece ve gündür istiğfar ederler. Sevabını Ebu Bekir’e Ömer’e ve Osman (r.a)’a bağışlarlar. Ya Ali! Yine üç yüz altmış bin alem vardır. üç yüz altmış bin ayağının altında içi insan doludur. Hak Teala, onları sevmeyenlere lanet etmelerini emretmiştir.’”

 

Bu Hadisi Şerifi açıklarsak manası şöyledir:
Hadisteki "ayak" kelimesi galaksileri ifade ediyor. Bu galaksilerin içerisindeki alemler ise insanların yaşayabilecekleri gezegenleri ifade ediyor. Burada ki 360 bin kelimesi kainatı ifade ediyor. Çünkü bu dairenin etrafı 360 derecedir. 360’ın binlerle ifade edilmesi kainatın genişliğinin ve derinliğinin çok büyük olduğunu ifade etmektedir. Bu hadise göre 360.000 x 360.000 = 129.600.000.000 gezegende insan yaşamaktadır. Bu demektir ki  129.600.000.000 Ademin nesli sürmektedir akabinde de kıyamete kadar yeni ademler sayısız gezegenlere inecektir. Bu kainattaki amca çocuklarımızın bir kısmıyla tanışma zamanı yakındır. Nitekim önümüzdeki yıllarda olacak olan büyük savaşa, kainattaki bir kısım Adem nesli müdahil olacaktır.

 

“Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar.” Casiye-24
Yukarıdaki ayette Allahu Teala  sadece bu dünyada yaşam olmadığını kainatın her tarafında hayat olduğunu “Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır” cümlesinde açıkca ifade buyuruyor.


“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” Zariyat-49
Yukarıdaki ayette de anlaşılacağı gibi, “her şey çift” yani birden fazla yaratıldığına göre sadece dünyamızda insan yaşamı olup da diğer gezegenlerde İnsan hayatı olmaması mümkün değil

 

“Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.” Nahl - 49
 

Bu ayet de, Allahu Teala'nın ayetlerinin tüm kainat içindeki varlıklara ulaştığının delilidir.
 
“Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir...” Isra 55
 
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık." Isra-70


İşte Allahu Teala kainattaki yaratılmış olan tüm canlı ve cansız varlıklara karşı övünerek yarattığı İnsana, kendi şerefi ile tecelli etmiştir. Taşıdığımız şeref Allah'a (c.c) aittir. Allah (c.c), bu şerefli varlıkları yani insanları kainatın her tarafına yaymıştır.


"Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, Kendilerinin benzerlerini de yaratmaya da kadirdir! Allah, Onlar için vaade taktir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler, inkârcılıktan başkasını kabullenmediler.” Isra-99


İşte Allahu Teala, biz insanların benzerlerini yaratıp kainata yaymıştır.

 

 

Aşağıda bu konuyla ilgili bir gazete haberini okuyacaksınız.

.....

 

 

19.08.2010 


Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar dünyaya benzeyen gezegenler buldu.


American Scientific dergisi son sayısında insanoğlunun yaşamasına uygun olduğu düşünülen yeni gezegenleri tanıttı. 

Harvard Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan Demitar Sasselov ve Diana Valencia'nın yeni bir teknik kullanarak tespit ettiği dev gezegenler, şaşırtıcı bir şekilde Dünya'ya benziyor, üstelik insanoğlunun yaşamasına uygun olan bu gezegenler dünyadan çok daha büyük.

Milyonlarca kilometre uzaktaki bu gezegenlerin birçoğunda Dünya'da olduğu gibi depremler, fırtınalar yaşanıyor ve bazılarında okyanuslar bulunuyor.

Harvard'lı uzmanların araştırması, Dünya'ya benzeyen gezegenlerle ilgili tahminleri de tamamen değiştiriyor. Bugüne kadar yıldızların çevresindeki kütleler, sınırlı bir teknolojiyle inceleniyor ve bunların gezegen olup olmadığı bile güçlükle tespit ediliyordu. Yeni bir yöntem ise bu gezegenlerin kendi yıldızları etrafında ne kadar sürede döndüğünü gösteriyor, hatta toprak ve gaz yapılarıyla ilgili ipuçları sunuyor.

Bugüne kadar Dünya'ya benzer bir yapıda olan tüm gezegenlerin, dünyadan küçük olması gerektiği düşünülüyordu. Yeni araştırma ise Dünya'nın sanılanın aksine, insan yaşamına elverişli gezegenler arasındaki en küçük gezegenlerden biri olduğunu gösterdi.

.....

 

“De ki: «Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)» Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz.” Yunus-101
 
Allah cümlemizi düşünen va anlayanlardan eylesin.
Allaha emanet olun…
Bizi duada unutmayın

 

Cafer İskenderoğlu