Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

UZAYDAN GELEN SES (NAKUR)

 

MÜDDESSİR SÜRESİNİN 8. AYETİNDE GEÇEN “NAKUR” UN İŞARETLERİ ÇIKMAYA BAŞLADI…

 

Nakur hadisesini biz 2009 yılının Haziran ayında açıklamış ve sitemizde “Zülkarneyn ve 2012” adı altında makalemizde ele almıştık.

 
Kısaca Nakur'u hatırlayalım...


“Feiza nukıre fiynnakuri.” Müddessir Suresi-8
“O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya,” (TDV Meali)


Bu ayette geçen NAKUR kelimesine meal verenler SUR olarak manalandırmışlardır. Oysa NAKUR kelimesinin SUR anlamı yoktur.

 

Bu ayetin asıl manası şudur.

NUKIR, ok ucu ve kuş gagası anlamına gelir yani sivri uçlu spiral bir yapı.

NAKUR, Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir.

İşte bu NAKUR Samanyolu galaksisinin, yani dünyamızın içinde bulunduğu galaksinin merkezindeki karadeliktir.

Karadeliklerin yapısı yeryüzünde oluşan dev hortumlara yada su üzerindeki dibe doğru emilen anaforlara benzer.

 

 

Yukarıdaki resimlerde NAKUR un şekli görülmektedir.

 

Müddessir Suresi 8. ayetinin zamana hitap eden anlamı;

“Feiza nukıre fiynnakuri.”

“nakurdan ses geldiği zaman” yani nakur Dünya üzerinde etkisini gösterdiği zaman anlamındadır.

 

Nakur, bir tarafından üflenen diğer tarafından üflenen havanın etkisiyle emilme etkisi gösteren sisitemdir. Bu sebeple galaksimizin merkezindeki karadeliğin yani Nakurun etkisi de budur. İşte 2012 yılında bizim güneş sistemimiz galaksinin merkezindeki Nakura en yakın noktadan geçecektir. Güneş sitemimizin, Nakurun en yakın noktasında geçişi esnasında dünyamız etkilenecek demiştik. Hatta dünyamızın etrafındaki uyduların Nakur tarafından etkileneceğini, Dünya üzerindeki elektronik sisitemlerin çökeceğini, elektronik silahların çalışmayacağını söylemiştik. İşte NASA'nın yeni keşfettiği güneş üzerindeki büyük patlamalar da Nakurun güneş üzerindeki çekim gücünün etkisi ile olacaktır.

 

Bu konuda yazdığımız makaleden bir bölümle konuyu tekrar hatırlatalım;

 

“Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış kainata yemin ederim” Zariyat suresi–7 

 

Yukarıdaki ayette Allahu Teala’nın bildirdiği üzere üzerinde yaşadığımız Dünya önce kendi etrafında, güneşin etrafında, güneşle birliktede galaksimiz olan Samanyolu’nun içerisinde elips bir yörüngede Allah’tan (c.c.) aldığı emir üzere yol alırlar. Güneş sistemimiz- galaksimiz, Samanyolu içerisinde elips bir yörüngede tur atarken; galaksimizin merkezine yakın karadeliğe yakın noktadan geçerek, Samanyolu’nun dış kısımlarına yakın noktalardan geri dönerek elips yörüngesini tamamlar. İşte bu yörünge bugün Maya takvimi olarak bilinen 5126 yılda tamamlanır.

 

 

İşte mana âleminde galaksimiz içerisinde güneş sistemimizin bir turuna bir NÂKUR yılı denir. Nâkur galaksimizin merkezindeki karadeliğin Kur’anı Kerim'deki adıdır; “fe izâ nukıra fin nâkûr” Müddesir suresi-8

 

Her ne kadar mealciler bu ayette geçen nâkûr kelimesine "sura üfürülme" anlamı vermişlerse de "sur" kelimesi Arapça’da da aynen "sur" olarak geçer! Buradaki "nâkûr" kelimesi şiddetli bir güç tarafından emilmeyi kasteder. 


İşte bundan yaklaşık 5120 yıl önce, Zülkarneyn (as) yaşadığımız zamanda olduğu gibi dünyanın ahlak ve inanç bakımından çöktüğü bir dönemde geldi ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için uyarıcı görevi yaptı. Zülkarneyn şu anlama gelir:

 

ZÜL= sahibi 
KARN= zaman
EYN= iki

 

Yani Zülkarneyn, Allahu Teala'nın Dehr sıfatıyla tecelli ettiği kendi zamanının sahibi ve dünyaya hâkim olmuş iki zamanlı Kutbul Aktaptır. O dönemin düzelticisidir (Mehdisidir).  Yaşadığı dönemde doğuyu da batıyı da ahlaken ve ilmen zirveye ulaştırmıştır. İlme kavuşturduğu kavimlerden biri de Mayalardır.

 

“Biz ona seferi kolaylaştırmak suretiyle kudret verdik, kendisine her şeye tesir etme gücü verdik. O bir yol tuttu nihayet güneşin battığı yere vardı. Onu kara çamurlu bir yere batar buldu.” Kehf suresi- 84-85-86 

 

İşte o zamanlarda batıda yaşayan o kavim kara cehalet ve insana yakışmayan hallerde yaşarlarken; Zülkarneyn (as) Allahu Teala’nın kendisine verdiği güç ve salahiyetle o toplumu, insanlığın ve bilimin en üstün seviyelerde yaşandığı yer haline getirmiştir. Verdiği bilimler içerisinde ilahiyat, sosyal paylaşım, matematik, astronomi, tıp v.b gibi çeşitli teknolojilerdir. Bu sebepten Zülkarneyn'in (as) öğrencileri olan Mayalar bugünkü bilimin hayrete düştüğü Matematik ve astronomi ilmine sahiptiler ve 2012’yi bu sebeple rahatça hesapladılar. 

 

GÖKTEN DUYULACAK SES 

İçinde bulunduğumuz Ahir zamanda da ahlakın çöktüğünü, insanlığın azaldığını, bencilliğin arttığını, dinin ucuza satıldığını, cemaatlerin çokluğu karşısında ilmin azaldığını, manevi değerlerin yitirildiğini açıkça izlemekteyiz. Dolayısıyla Dünyamız üzerinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadisi şeriflerinde bildirdiği son zor günler yaşanmaya başlanmıştır. Bunlardan birkaçı da çeşitli depremler, küresel olaylar, gökten gelecek sesler ve dünyamızı etkileyecek göksel olaylardır. 

 

İŞTE BU GÖKSEL OLAYLARIN EN BÜYÜĞÜ 2011–2012–2013 YILLARININ İÇERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN GALAKSİMİZİN MERKEZİNDEKİ KARADELİĞE YANİ KUR’ANI KERİMDE BİLDİRİLEN NÂKURA YAKIN GEÇMESİNDEN DOĞACAK ÇEKİM GÜCÜNÜN ETKİSİYLE OLUŞACAK ÇEŞİTLİ DEPREM, TABİAT OLAYLARI VE NÂKURUN DUYULACAK MUHTEŞEM SESİDİR. 

 

Bu devirde Zülkarneyn'ın (as) yaptığı görevi Mehdi yapacaktır. İnsanlara "gerçek İslamı" ve devrin gerekli derin bilgilerini vererek; Allah (c.c.) ve Resulune (s.a.v.) davet edecektir. Bu bakımdan Zülkarneyn (as) ile Mehdi arasında icraat bakımından büyük benzerlik vardır. İkisinin de en büyük özelliği sahip oldukları ilmin diğer insanlar tarafından duyulmamış ilimler olacağıdır.

 

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi 5126 yıllık süreç NÂKUR YILI bitmek üzeredir, bu olay felaketlerle başlasa da geleceğin insanlarını ahlaken ve ilmen zirveye çıkaracak bir dönemin başlangıcı olacaktır!

 

.....

 

NAKURUN ETKİSİ NASA TARAFINDAN YENİ KEŞFEDİLDİ

Bu konudaki gazete haberi aşağıdadır.

 

AKŞAM | GUNCEL | 30 AĞUSTOS 2010, PAZARTESİ

2012'deki büyük tehlike!

 

 

 

Astronomlar, 2012 yılında yaşanacak güneş fırtınasının Dünya'yı çok sert vuracağını söylüyor.

Astronomlar, bu ayın başlarında Dünya'da ilginç ışık gösterilerine sebep olan güneş fırtınasının çok daha büyüğünün gelmekte olduğu uyarısında bulundular.

2012 yılında meydana geleceği tahmin edilen bu büyük fırtınanın 100 milyon hidrojen bombasının gücüne eşdeğer bir kuvvetle Dünya'yı vuracağı tahmin ediliyor.

Amerikan medyasının verdiği haberlere göre, NASA bu ay yaşananların sadece Güneş'te hazırlanmakta olan devasa fırtınanın öncüsü olduğu uyarısında bulunuyor.

2006 yılından beri bu felaketi gözlemleyen NASA'nın uyarısına göre, fırtına 2012'de Dünya'yı vurduğunda, gezegenimizin tamamında büyük güç sorunları yaşanabilir.

1859 ve 1921 yıllarında yaşanan benzer büyüklükteki fırtınaların ardından dünya genelinde bir kaos yaşanmış, telgraf hatları işlemez hale gelmişti.

Araştırmacılar, içinde bulunduğumuz teknoloji çağında sözkonusu fırtınanın çok daha büyük çapta hasara sebebiyet verebileceğini söylüyorlar.

Astronomi dalında öğretim görevlisi ve yazar Dave Reneke: "Astronomların genel kanısı 2012 yılında yaşanacak fırtına son 100 yılın en şiddetlisi olacağı yönünde" diyor.
"Böylesi bir felaket, ondan en çok etkilenecekler tarafından ciddiye alınmalı, havacılık şirketleri, iletişim şirketleri ve GPS sistemiyle çalışan herkes."

NASA'nın hazırladığı bir rapora göre, böylesi bir felaket eğer bugün yaşanırsa 1 ila 2 trilyon dolar arası zarara sebep olacak ve zarar gören sistemlerin tam onarımı için 4 ila 10 yıl arası bir süre gerekecek.

 

.....

Allaha emanet olun..
Duada unutmayın

 

Cafer İskenderoğlu