Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

TUVA VADİSİ'NDEKİ ELİN SIRRI

 

FİHİBİSMİLLAHİ
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

TUVA VADİSİNİNİN SIRLARI

 

Muhterem okuyucular Tuva Vadisi’nin sırlarını açıklamaya devam ediyoruz. Vakit yaklaştıkça Tuva’nın sırları sizlere beyan edilecektir.


İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu;
“Gökten nida gelecek olan yıldan önce Recep ayında bir alamet vardır.

Arzettim ki: O alamet nedir?
 

Buyurdu ki: Aydan (gökyüzünden bakınca) bir çehre (yüz) ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek." GAYBET-İ NUMANİ

 

Bahsedilen çehre Tuva vadisindeki büyük yüz resmidir. Yukarıdan bakınca görülecek el Tuva'daki eldir. Gökten gelecek nida Nakur'un sesidir.


Hazreti Musa aleyhisselam ahirzamanda tekrar gelip Ümmeti Muhammedin içinde olmak ve onlara yardım etmek için çok dua etmiştir. Bu husuta bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz sav şöyle buyurur:


"Ebu Hüreyre (r.a.) den nakil:

Allah Resülu buyurdu ki; Hz. Musa Tevrat ta Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ümmeti ile ilgili ayeti okuduktan sonra Allah'a yakarıp; "bu ümmeti bana nasip et" diye niyazda bulundu. Allahu Teala kendisine; "Tevrat'ta bahsedilen ümmet Ahmet Muhammed'in ümmetidir" dedi. Musa aleyhisselam; "Ya Rab bu Kitap'ta görüyorum ki kitapları göğüslerindedir ve Kitabı da ezbere okuyorlar. Onları bana ümmet yap" diye tekrar yakardı. Allah kendisine aynı cevabı tekrarladı. Hz. Musa tekrar "Ya Rab bu Tevrat'ta görüyorum ki ganimet onlara helal kılınmıştır, ne olur bu ümmet benim ümmetim olsun" diye Allah'a duasını tekrarladı. Allah tekrar Hz. Musa'ya aynı cevabı verdi. Musa tekrar Alllah'a yalvardı; "Ya Rabbim Tevrat'ta bir ümmet görüyorum onlardan biri bir iyilik yapmaya kalksa sırf bu kararından dolayı kendisine bir sevap verilir. O iyiliği yaptığında da kendisine bire on sevap verilir, bu ümmet benim ümmetim olsun." Duaya Allah tekrar aynı cevabı verir, Hz. Musa tekrar; "Tevrat'ta bir ümmetten bahsediliyor biri bir kötülük yapmaya niyet ettiği halde kötülükten cayar ve yapmazsa kendisine günah yazılmaz. Onu işlerse kendisine bir günah yazılır, bunları bana ümmet yap" dua Allah tarafından red edilir. Hz. Musa tekrar; "Allah'ım Tevrat'ta bir ümmet görüyorum, onlara öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri verilir. Onlar dalaletin boynuzlarını kırıp Deccali öldürürler bu ümmet benim ümmetim olsun Allah'ım". Bu kez Allahu Teala; Hz.Musa'ya: "Ya Musa! Ben seni Peygamber yapmak süreti ile seninle konuşarak zamanındaki insanlardan üstüne çıkardım. Sana yaptığım bu lutüflarla yetin ve şükredenlerden ol" dedi. (A'raf süresi 114. ayet) Hz. Musa'da; "Razı oldum ya Rabbi" dedi.


İşte Allahu Teala merhametinin sonsuzluğundan Hz. Musa'nın bu duasını (Hz. Musa'nın kendi zamanının ötesinde zuhur etmek üzere) kabul ederek ahir zamanda batınen ümmeti Muhammede yardımcı olmasını O'na lütfetmiştir. Bu sebeple Tuva vadisinde görülen el Hz. Musa'nın elidir.

 

 

Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya mucize olarak verdiği sırlardan birisi de Hz. Musa'nın eline verilen sırdır.

"Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır" KASAS SURESİ – 32

 

Ayeti kerimede bahsedilen "işte bu ikisi" cümlesinde geçen Hz. Musa'ya Allahu Teala tarafından verilen iki mucizeden "asa ve el" mucizesidir.


"Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın." TAHA SURESİ -22


Kusursuz, lekesiz ve beyaz yani tertemiz olan Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü tahrif edilmemiştir. Bu ayette Allahu Teala, bir başka (zamanda) mucize olarak Hz. Musa'nın ahir zamanda Kur'an'ın tasdiklenmesine batini yardımı olacak olan el mucizesinin işaretini veriyor. En doğrusunu Allah bilir.

 

 

Üstteki resimde Hz. Musa'nın eline dikkatle bakarsanız, Tuva vadisindeki el ile, Hz. Musa'nın elinin konumu, duruşu ve yönü aynıdır. İki resimdeki elde sağ eldir. Ve iki el de doğudan batıya doğru bir sırrı işaret eder. Her iki elin koldan bağlantı yerlerine dikkat ederseniz, Tuva vadisindeki hadiste işaret edilen büyük el; Hz. Musa'nın kabrinin hemen dibinden başlar yani Hz. Musa'nın bedeninin gömüldüğü yerden başlar. Kabartma resim üzerindeki el de Hz. Musa'nın zahir bedenini tasvir eden görüntüdedir.


Hz. Musa'nın sağ eline verilen mucizeyi,  Hz. Musa hayattayken kullanmamıştır. Hz. Musa kendi zamanında sadece asa üzerindeki mucizeyi kullanmıştır. Bu mucizelerin kullanıldığı yerler Kur'an-ı Kerim'de, Firavunun sihirbazlarının sanal yılanlarının yutulması ve Kızıldeniz'e asasıyla vurup, Kızıldeniz'i ikiye ayırması mucizesidir.


Kuran-ı Kerim'de Hz. Musa'nın eli ile ilgili bir mucize olayı geçmemektedir.


 

Peki neden Hz. Musa'nın eli ile ilgili bir mucize Kur'an-ı Kerim'de yoktur?


Çünkü Hz. Musa'nın elinin mucizesi ahir zamana da zuhur edecektir. Nitekim Hz. Musa'nın elinin işaret ettiği sırlı yer bu mucizenin ilk zuhurunun başlangıcıdır.


Allahu Teala bu elin mucizesinden, tahrif edilmiş kutsal kitapların karanlığından, gerçek Tevrat'ın bulunması ile ve gerçek Tevrat'ın Hz. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) ve Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmesi ile insanlık alemini karanlıktan Kur'an aydınlığına çıkaracaktır. Kur'an'ın nuru açığa çıkacaktır.


“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık Ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” HADİD SURESİ – 9


İşte o zaman, o elin nuru parlamış olacaktır. Çünkü mucizelerde Allah'ın Ayetlerindendir. Haliyle Hz. Musa'ya verilen bu mucize ayet olarak insanlığa barış ve ilim aydınlığı getirmekle beraber Hz. Musa'nın, Peygamber Efendimize (s.a.v.) batınen tabi olması tasdiklenmiş olacaktır. Bu hali batınen işaret eden hadisi şerif şudur;


Peygamber  Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Yahudi ve Hıristiyanlar gibi siz de mi dininizden şüphe etmeye başladınız da eksiklerini Yahudilerden ve Hıristiyanlardan tamamlamaya kalkışıyorsunuz? Size, hiçbir eksiği olmayan, içinde şüpheye düşeceğiniz hiçbir şey olmayan bir din gelmiştir. Şayet Hz. Musa hayatta olsaydı, O'nun bile Bana uymaktan başka bir seçeneği olmayacaktı."


Yeni sırlarda buluşmak üzere...
Allaha emanet olun
Dua edin


Cafer İskenderoğlu