Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

ZÜLKARNEYN VE 2012 SIRRI

 

ZÜLKARNEYN VE 2012'NİN SIRRI
 
"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize Rahmetini gönderen O'dur." Ahzap suresi–43.


Allahu Teala'nın Zatı Ali'leri zamandan münezzehtir. Dolayısıyla kullarının hayat evrelerini idrak etmeleri için iki zaman yaratmıştır. Bu zaman kavramlarının insanlar tarafından müdahale edilemez olanı, "birinci zamandır" ve "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" sürecidir. Yani "Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz". Bu ifade kâinat içinde yaratılmış olan tüm canlı ve cansız varlıkları kuşatır ve kapsamı içine alır. Aynı zamanda bu süreç kader sırrının kendisidir. İçeriği Allah katındadır.

 

Allah'u Teala, yarattığı ikinci zaman sürecine, DEHR sıfatıyla tecelli etmiş ve bu zamanı, kâinatta kendisine yakın kullarının emrine vermiştir. Bu ikinci zaman süreci, birinci zamanın gerisini, ilerisini bilmeyi ve gezmeyi soyut varlığında taşır.


Allah'u Teala kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra gezegenlere, güneş sistemlerine ve galaksilere kainat içinde belli yörüngelerde, zaman tasarrufu altında seyretme emrini vahyetmiştir:
"Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış kainata yemin ederim" Zariyat suresi–7


Yukarıda ki ayette, Allah'u Teala'nın bildirdiği üzere, üzerinde yaşadığımız Dünya önce kendi etrafında, Güneş'in etrafında, Güneş'le birlikte de galaksimiz olan Samanyolu'nun içerisinde, elips bir yörüngede Allah'tan aldığı emir üzere yol alırlar. Güneş sistemimiz, galaksimiz, Samanyolu içerisinde elips bir yörüngede tur atarken; galaksimizin merkezindeki karadeliğe yakın noktadan geçerek, Samanyolu'nun dış kısımlarına yakın noktalardan geri dönerek elips yörüngesini tamamlar. İşte bu yörünge, bugün Maya Takvimi olarak bilinen 5126 yılda tamamlanır.

 

 

İşte Mana Aleminde, Galaksimiz içerisinde Güneş sistemimizin bir turuna bir NÂKUR yılı denir. Nâkur, galaksimizin merkezindeki karadeliğin Kur’an-ı Kerim'deki adıdır; “fe izâ nukıra fin nâkûr” Müddesir suresi-8

 

Her ne kadar mealciler bu ayette geçen "Nâkur" kelimesine sura üfürülme anlamı vermişlerse de, sur kelimesi Arapça’da da aynı şekilde "sur" olarak geçer! Buradaki "Nâkur" kelimesi şiddetli bir güç tarafından emilmeyi kasteder. 
İşte bundan yaklaşık 5120 yıl önce, Zülkarneyn (as) yaşadığımız zamanda olduğu gibi dünyanın ahlak ve inanç bakımından çöktüğü bir dönemde geldi ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için uyarıcı görevi yaptı.

 

Zülkarneyn şu anlama gelir.

ZÜL= sahibi 
KARN= zaman
EYN= iki

 

Yani Zülkarneyn, Allah'u Teala'nın Dehr sıfatıyla tecelli ettiği, kendi zamanının sahibi ve dünyaya hâkim olmuş iki zamanlı Kutbul Aktap'tır. O dönemin düzelticisidir (Mehdisidir). 

 

Yaşadığı dönemde doğuyu da batıyı da ahlaken ve ilmen zirveye ulaştırmıştır. İlme kavuşturduğu kavimlerden biri de MAYALARDIR! 

 

“Biz ona seferi kolaylaştırmak suretiyle kudret verdik, kendisine her şeye tesir etme gücü verdik. O bir yol tuttu nihayet güneşin battığı yere vardı. Onu kara çamurlu bir yere batar buldu.” Kehf suresi- 84-85-86 

 

İşte o zamanlarda batıda yaşayan o kavim, kara cehalet ve insana yakışmayan hallerde yaşarlarken; Zülkarneyn (as) Allah'u Teala’nın kendisine verdiği güç ve salahiyetle o toplumu, insanlığın ve bilimin en üstün seviyelerde yaşar hale getirmiş; verdiği bilimler içerisinde ilahiyat, sosyal paylaşım, matematik, astronomi, tıp v.b. gibi çeşitli teknolojilerdir. Bu sebepten Zülkarneyn (as)nin öğrencileri olan Mayalar bugünkü bilimin hayrete düştüğü matematik ve astronomi ilmine sahiptiler ve bu ilimlerle 2012’yi rahatça hesapladılar. 

 

GÖKTEN DUYULACAK SES 

 

İçinde bulunduğumuz Ahir zamanda da ahlakın çöktüğünü, insanlığın azaldığını, bencilliğin arttığını, dinin ucuza satıldığını, cemaatlerin çokluğu karşısında ilmin azaldığını, manevi değerlerin yitirildiğini açıkça izlemekteyiz. Dolayısıyla dünyamız üzerinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadisi şeriflerinde bildirdiği son zor günler yaşanmaya başlanmıştır. Bunlardan birkaçı da çeşitli depremler, küresel olaylar, gökten gelecek sesler ve dünyamızı etkileyecek göksel olaylardır. 

 

İŞTE BU GÖKSEL OLAYLARIN EN BÜYÜĞÜ 2011–2012–2013 YILLARININ İÇERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN GALAKSİMİZİN MERKEZİNDEKİ KARADELİĞE YANİ KUR’ANI KERİMDE BİLDİRİLEN
NÂKUR’ A YAKIN GEÇMESİNDEN DOĞACAK ÇEKİM GÜCÜNÜN ETKİSİYLE OLUŞACAK ÇEŞİTLİ DEPREM, TABİAT OLAYLARI VE NÂKUR UN DUYULACAK MUHTEŞEM SESİDİR.


2012 yılında duyulmaya başlanacak olan Nakur'un yani galaksimizin karadeliğinden gelecek olan sesi ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda linki verilmiş olan makalemizde bulabilirsiniz.
http://caferiskenderoglu.com.tr/makaleler/7-yuksek-bilinc-cagi-basliyor

 

Bu devirde Zülkarneyn (as)ın yaptığı görevi Mehdi yapacaktır. İnsanlara GERÇEK İSLAMI ve devrin gerekli derin bilgilerini vererek; Allah ve Resulu'ne davet edecektir. Bu bakımdan Zülkarneyn as ile Mehdi arasında icraat bakımından büyük benzerlik vardır. İkisinin de en büyük özelliği sahip oldukları ilmin diğer İnsanlar tarafından duyulmamış ilimler olacağıdır.

 

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi 5126 yıllık süreç NÂKUR YILI bitmek üzeredir, bu olay felaketlerle başlasa da geleceğin insanlarını ahlaken ve ilmen zirveye çıkaracak bir dönemin başlangıcı olacaktır!

 

Çeşitli sion gruplarının insanlarımıza dayatmaya çalıştığı yeni uzay dini değil; İSLAM tüm cevheri içeriğiyle insanlara aydınlığı getirecektir. Bu dönemde inanan kardeşlerimizi birlik ve beraberliğe, Resulullah Efendimizin (s.a.v.) dizinin dibine, Ashabı Suffa olmaya, İlahi mertebeler almaya, Kur’an ve sünnetle gerçeği öğrenmeye davet ediyoruz. Bütün inanan kardeşlerimizin dualarını bekliyoruz.


CAFER İSKENDEROĞLU