Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

TUVA VADİSİ'NİN SIRLARI

 

FİHİBİSMİLLAHİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


Muhterem okuyucularım bu yeni yazı dizimizde Tuva vadisindeki sırları tek tek açıklayacağız İnşallah. Bu yazımızda sizlere Tuva vadisindeki aslanın sırrını açıklıyoruz.


Tuva vadisi birçok sırrı içinde barındırmaktadır çünkü Allahu Teala bu dağdaki Tuva vadisinde hazreti Musa'ya tecelli etmiştir. 


Tuva Aslanının üzerinde 22 yıldız ve bir ay vardır. Ay da bir gezegen yani yıldız sınıfına girdiği için toplam 23 gök cismi yani yıldız vardır. Aslanın sırtındaki üç yıldız ise Zebur, Tevrat ve İncil'i temsil eder.


Peygamber Efendimizin (s.a.v.) dünyaya teşrifleri ile kıyametin ilk alameti zahir olmuştur. Yani kıyametin ilk alameti Ahirzaman Peygamberinin doğmasıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iki parmağını bitiştirerek; "Kıyametle ben beraber geldik" manasındaki hadisi şerifini beyan buyurmuşlardır.


"Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı." KAMER SURESİ -1


Kamer suresinin ilk ayetinde de Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve Ay'ı ikiye bölme mucizesinin de kıyametin alameti olduğu işaret edilmiştir. Dolayısıyla Tuva'daki aslanın boynundaki ay; Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ümmetinin alametidir. Ayın hilal uçlarının hizasında kalan 7 yıldız ise Kura'n-ı Kerim'i işaret etmektedir.


"Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik." HİCR SURESİ - 87


Dikkat ederseniz Kamer suresi, Kur'an-ı Kerim'de Bedir suresi adını almamıştır. Çünkü "bedir" dolunay demektir. Kamer ise yarımlanmış yani "Hilal" anlamındadır. Yani ahir zamanın Kamer devri olduğunu, kıyametin yaklaştığını ve ahir zamanda, Kamer suresinde geçen "Peygamberlerin kavimlerinin benzerlerinin bu devirde de yaşadığının delillerini" bu surede bulabilirsiniz.


 
 

Tuva Aslanının sırtındaki üç yıldız, Zebur, Tevrat ve İncil'i işaret ediyor, aslanın başındaki yedi yıldız Kuran-ı kerimi temsil ediyordu. Çünkü bir canlının baş kısmı tüm İlahi duyuların toplandığı yerdir. Allahu Teala'nın, Kelam (konuşma), Basar (görme), Semi (işitme) gibi İlahi lütufları canlıların baş kısımındadır. Bununla beraber akıl, algılama, anlama ve anladığını açıklama yani beyan da başta toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim, önceden indirilen tüm İlahi kitapların başıdır ve önceki İlahi kitapları bünyesinde toplamıştır.


Aslanın baş kısmında da Kur'an-ı Kerim'i varlığında cem eden Besmelenin "B"si yer almaktadır.


Tuva aslanının bir başka mesajında da "Ahirzamanda Kur'an-ı Kerim'in içindeki inci ve mercanların yani ledünni ilimlerin beyan edilip açığa çıkacağı ve bu ilimlerle İnsanların çağ değiştireceği" işaret edilmektedir.


 

 

Rahman suresinde Allahu Teala şöyle buyuruyor; 
Er rahman
Allemel kur'ane.
Halekal insane.
Allemehul beyan. RAHMAN SURESİ 1-2-3-4


Bu dört ayetin anlamı şudur;
"Rahmân. Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti." RAHMAN 1-2-3-4


İşte Tuva Aslanının üzerindeki BEYAN kelimesi ahirzamana aittir. Yani Ahirzamanda Kur'an'ın tüm incileri ve mercanları ortaya konacaktır.


 

 

İşte bu haller Allahu Teala'nın yeryüzünde ve göklerdeki ayetlerinin zuhurudur. Vakit gelmiştir. Dünya Nakura yaklaşırken Allahu Teala'nın şu ayeti de hayat bulup canlanmaktadır:


"İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kur'an'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?" FUSSİLET SURESİ - 53


Bu ayetler; Kur'an-ı Kerim'de 23 yılda indirilen ayetlerle beraber yerlerdeki, göklerdeki, yaratılmışlardaki ve insanlardaki ayetlerdir.


İzninizle bundan sonra tüm sırları açıklayacağım sizlere...
Yeni sırlarda buluşmak üzere...


Allaha emanet olun
Dua edin bize


Cafer İskenderoğlu