Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

KAİNATTAKİ ADEMOĞULLARI UFOLAR

 

FİHİBİSMİLLAHİ-BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

KÂİNATTAKİ ÂDEMOĞULLARI UFOLAR!
UZAYDAKİ İNSAN KARDEŞLERİMİZ!

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki; "Kâinatta 360.000 AYAK (galaksi) vardır, bu galaksilerin her birinde 360.000 yer (gezegen) vardır ve bu yerlerin hepsi İnsanla doludur."


Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 360.000 x 360.000 = 129.600.000.000 gezegende İnsan yaşadığını o insanların yaşadığı kâinatın Efendisi olarak bildiriyor. 


Kainattaki ademoğulları çeşitli renk ve boylardadır. Yaşadıkları dünyaların büyüklüğüne, çaplarına, atmosferlerine ve beslenme şekillerine uygun olarak tiplerinin çeşitleri değişse de genel vücut olarak yapıları bizlerle aynıdır. Bilim olarak bizlerden geride olanlar olduğu gibi bizlerden ileride hatta çok ileride olanlar da mevcuttur.


 
KÂİNAT ONDAN YARATILDI. O TÜM KÂİNATIN PEYGAMBERİ


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu dünyaların bir çoğuna Âlemlerin rahmeti ve Allah'ın (c.c.) yeryüzlerinde (kâinatta) halifesi olması sıfatıyla Peygamber olarak gitmiş, bir kısmında halen Peygamberdir, bir bölümüne de Peygamber olarak gidecektir Biiznillah. Kâinata ve içindekilere Peygamber olma sıfatı sadece Resulullah Efendimize (s.a.v.) mahsustur. Bu dünyaya Resulullah Efendimizden (s.a.v.) önce gelmiş Peygamberler sadece bu dünyada görev yapmıştır. Diğer gezegenlere de başka Peygamberler görevlendirilmiştir onlar da kendi yaşadıkları gezegenlerin dışında ki yerlerde görev yapmazlar. RESULULLAH EFENDİMİZ HER GEZEGENDE GELEN SON PEYGAMBERDİR HER GİTTİĞİ YERE KUR'AN TEBLİĞİ YAPAR DOLAYISIYLA KUR'AN-I KERİM DE KÂİNATIN KUTSAL KİTABIDIR. 

 

 

CİNLERLE UFO İLİŞKİSİ

 

Kâinatın içerisindeki gezegenlerde cinler de yaşamaktadır. Kendilerine ait müstakil gezegenleri olduğu gibi insanların bulundukları yerlerde de yaşarlar. Bununla beraber Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gittiği dünyalarda kâinata çıkmaları yasaklanmıştır.

 

İşte Kâinatın kutsal kitabı KURAN-I KERİM; kâinattaki gezegenlerde yaşayan insanlara (Kur'an'ı almış olan yerlerdekilerin) kainatta nasıl gezeceklerine dair şöyle yol gösterir;

“Ey insanlar ve cinler yerlerin ve göklerin katmanlarından geçebilirseniz geçin ancak bir sultan güçle geçebilirsiniz.” Rahman-33

 

Yukarıdaki ayette Allahu Teala kâinatta yaşayan Âdemoğullarına birbirlerini tanımak, bilgi, kültür alışverişi yapmak, afaklardaki ayetlerini göstermek, zaman içinde zamanları yaşayarak sılayı rahim yapma izni vermiştir.

 

ALLAH’IN TEKÂMÜL EDEN RUHA VERDİĞİ ÖZEL DONANIM: SULTAN GÜÇ (RUH-İ SULTANİ)

 

Kâinatta yaşayan insanlardan tekâmül etmiş olan İnsan-ı kâmiller (yani Veliyullah) kainat içinde tayyi mekanla gezerler. Allahu Teala onlara o sultan gücü ihsan etmiştir ki sultan güç ledünnidir. Veli seviyesine ulaşamamış insanlar da çeşitli bineklerle, araçlarla gezegenler arası seyahat ederler. Bu araçların içinde MUHAKKAK BİR VELİYULLAH BULUNUR, çünkü diğer insanların ve bindikleri araçların maddeden ışığa ayrılıp seyahat edecekleri gezegenler arasındaki milyonlarca ışık yılı mesafeyi tayyi mekânla anında alabilmeleri için veliyullaha ihtiyaç vardır. Dünyalar arası yolculukları Allahu Teala şu ayetlerle bildirmiştir:

 

“Onların zürriyetlerini bineklerle taşımamız ayetlerimizdendir.” Yasin-41

“Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.” Yasin-42

“Dilesek onları boğarız yardım edip kurtaran olmaz.” Yasin-43

“Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli ömrü bitmedikçe.” Yasin-44

 

Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c.) açıkça kainattaki seyahatlerden, bineklerden,  bineklerin içindeki sultan gücü kullanan Alemlere Rahmet Peygamberin (s.a.v.) varisi Rahmetten, o Rahmet o gemide olmazsa kainat içinde havasız kalıp boğulacaklarından bahsediyor.


 
UFO ANİMASYONLARI YAPAN YALANCI CİNLER!

 

Semalarımızda görülen yabancı cisimlerin bir kısmı evren içinde yaşayan insanlara ait gemilerdir. Bir kısmı da onları taklit eden cinlerdir. Mümin olmayan cinler bu animasyonlarla kendilerini gizleyerek insanları tesir altına almaya çalışıyorlar. Kibri, EŞREF-İ MAHLÛK insanlarda üstünlüğü hastalık haline getirdikleri için insanı bu yollarla etkilemeye ve zamanla UFO’larla ilişkiye giriyor sanarak tesir altına almaktadırlar. UFO DİNLERİ DE BU ŞEYTANIN ASKERİ MAHİYETİNDEKİ CİNLERİNİN; BAZI İMAN, İNANÇ VE GERÇEK İLİM FAKİRİ İNSANLARI TESİR ALTINA ALMALARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR!.. 

 

Son zamanlarda dünyamızda bu gemilerin görülmesinin artması güneş sistemimizdeki dengenin bozulmasını önlemek ve ahir zamanda sırası geldiğinde gökteki ordular olarak vazifelerini en iyi yapmaları için keşif yapmaktır. ANA GEMİYİ KULLANANLAR İNSAN-I KAMİLLERDİR, diğerlerini kullananlar ise ileri teknoloji ile üretilmiş askerlerdir. Bunlar ahir zamanda bilim adamlarına vereceğimiz BİOELEKTRONİK teknolojisidir.

 

BİOELEKTRONİK; hücreler ve bu hücreleri besleyen özel sıvılarla çalışırlar. Gemiler de bizim dünyamızda henüz keşfedilmemiş elementlerin alaşımlarından yapılmıştır. Dünyada 114 element vardır, tahminim 103 element keşfedilmiş, 11 element ise hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu elementlerin yaratılışının altı aşamasındaki oluşumunda bulunan Allah’ın (c.c.) esma sayısı az olduğu için kolayca maddeden ışığa, ışıktan maddeye geçebilme özellikleri vardır. Ayrıca çok hafif ve dayanıklıdır. Bu gemiler semada sabit durma, ani hareket etme özelliklerini ise gezegenlerin üzerindeki çekim güçlerini azaltıp çoğaltarak yaparlar. Bu hareketleri kısa mesafelerde uygularlarken, ışık yılı gibi uzun mesafeleri ise tayyi mekânla alırlar! 

 

CAFER İSKENDEROĞLU