Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

06
06.2019

KEVSER SURESİ - III

"Bismillâhirrahmânirrahîm" Kevser Suresi'nin bir başka ledünni manasını daha sitemizden sizlerle paylaşıyoruz. Kur’ân-ı Kerîm'in içerisinde olan, dâhilinde olan, Mushaf’ın iki kapağı arasında olan bütün hitaplar önce Hazreti Peygamber Efendimiz...

DEVAMI
24
03.2019

LEVH-İ MAHFÛZ

Levh-i Mahfûz; Allahü Teâlâ'nın Âlim sıfatının manadaki zuhurudur. İlah’ın Âlim hâlinin manadaki varlık âlemine yansımasıdır. Hâliyle Levh-i Mahfûza herhangi bir sınır çizilemez. Levh-i Mahfûz İslam'ın hakikatini anlayamayanların tarif ettiği g...

DEVAMI
23
06.2017

EZAN

Ezanın hakikatini ele almak ve bu önemli konuya değinmek istedik. Hazreti Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) namaz vakitleri belli olduktan sonra ashabıyla birlikte oturup; “biz de namaz vakitlerini bildirmek için bir yol belirleyelim ve...

DEVAMI
08
04.2017

RAHMÂN SURESİ TEKRAR AYETLER

“Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân” Rahmân Suresi içerisinde 31 defa tekrarlanan ayettir. Bu ayet tekrar gibi görünse de önceki ayet veya ayetler üzerinden Allahü Teâlâ'nın bizlere uyarılarını iletir. Şeklen tekrar görünse de hakikat da farklı m...

DEVAMI
31
03.2017

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm 1- Vel âdiyâti dabhâ 2- Fel mûriyâti kadhâ 3- Fel mugîrâti subhâ 4- Fe eserne bihî nak’â 5- Fe vesatne bihî cem’â 6- nnel insâne li rabbihî le kenûd 7- Ve innehu alâ zâlike le şehîd 8- Ve innehu li hubbil hayri le şedîd 9- E fe...

DEVAMI
13
01.2017

RAHMÂN SURESİ, 3 “HALAKAL İNSAN”

Er Rahmân, Allemel Kur’ân, Halakal İnsan. Er Rahmân; Allah'ın Rahmân ismi ile zuhuru. Allemel Kur’ân; bütün yaratılmış varlığa ilimlerini öğretti, Kur’ân’ı öğretti. Halakal insan; Rahmân ismi ile zuhuru insanı yarattı. Biz; Araf Suresi 172 şahittir...

DEVAMI
25
09.2016

KELİME-İ ŞEHADET

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” “Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka İlah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.” Arapçada “la” ve “illa” kelimelerinin kullanım şekline göre, i...

DEVAMI
23
10.2015

KEVSER SURESİ'NİN LEDÜNNİ SIRLARINDAN-II

Bismillâhir rahmânir rahîm. Kevser Sûresi 1. İnnâ a’taynâkel kevser. 2. Fe salli li rabbike venhar. 3. İnne şânieke huvel ebter. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta ken...

DEVAMI
13
07.2015

KADİR GECESİ ÖZEL SOHBETİ

Kadir Suresi Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Biz Kadir gecesi indiririz. 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr Kadir Gecesi nedir? Hatırladın mı? İdrak ettin mi? İdrak etmek için önceden öğrenmek lazım. Önceden bilmek lazım. Alla...

DEVAMI
03
07.2013

RABBİMİN LİSANI

RABBİMİN LİSANI Allahü Teâlâ yarattığı bütün mahlûkatına RABÇA hitap eder. Levh-i Mahfuz RABÇA’dır. Allahü Teâlâ Elest Günü’nde nur bedendeki tüm insanlara “Elestü bi Rabbiküm’’ cümlesiyle RABÇA kendisini tanıtmıştır. İnsanlar ilk yaratılışında, ilk öğ...

DEVAMI
20
01.2013

ZİLZAL SURESİ

ZİLZAL SURESİ Kur’ân-ı Kerîm’in 99. suresi olan Zilzal suresi, altı günde yaratılış ayetlerinin sırrını açıklayan ve zerreler aleminin yani zamanımız bilim adamlarının keşfetmeye çalıştığı nano alemin sırlarını barındıran, Allah’ın (c.c) ilminin mucize...

DEVAMI
11
12.2012

DEHR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm 1. İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? 2. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür ...

DEVAMI
10
09.2012

KIYAME SURESİ İLK 30 AYETİ

Kıyame suresinin günümüz meali ile bir başka manasının karşılaştırılması. BismillâhirRahmanirrahîm 1- Kıyamet gününe yemin ederim 2- Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). 3- İnsan, kendisinin kemikleri...

DEVAMI
15
05.2012

EN-EL HAK SIRRI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Uzun zamandan beri sizlere En-el Hak konusunu anlatmak istiyordum. Uzaklardan bir kardeşimin göndermiş olduğu sorular bu konuyu açmama vesile oldu. Bu kardeşim aşağıdaki soruları sormuş bende acizane tek tek cevaplamaya ve bu k...

DEVAMI
01
04.2012

DABBETÜ'L ARZ

Dabbetü’l arz konusuna girmeden önce Yecüc ve Mecüc hakkında kısa bir bilgi daha eklemek, akıllarınıza gelen bazı sorulara cevap olacaktır. Yecüc ve Mecüc hakkındaki bir önceki yazımdaki bilgiler sizlere belkide garip gelmiştir. Biz bin yıldan fazla bi...

DEVAMI
28
03.2012

YECÜC MECÜC

Bismillâhirrahmânirrahîm 83. (Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım. 84. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) ve...

DEVAMI
28
03.2012

SIRLAR ZAMANI-I

İnsan; İnsanın yaratılıştaki üstünlüğünü daha önceki makalelerimizde sizlere anlatmıştık. İnsana ait hayatların sırlarını, Rüyaların hakikatını, İnsanların yaratılışlarındaki devreleri ve daha birçok sırrı zamanımızın yenilenen çağında İnsana rehber ol...

DEVAMI
25
03.2012

SIRLAR ZAMANI-II

Sebe suresinin ilk 9 ayeti müteşabihtir. Yani birden fazla anlamlar içerirler. Allahu Teala'nın sözleri kul sözleri gibi tek manaya gelmez. Allahu Teala'nın Kelamı Kainat içinde yankılanır. Kelamullah, deydiği her kulağa ver her gönüle ayrı ayr...

DEVAMI
04
03.2012

TEBBET SURESİNİN SIRRI

Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3, 4, 5. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe gir...

DEVAMI
26
02.2012

NECM SURESİNİN SIRRI

Bismillâhirrahmânirrahîm Necm Suresi 1- 18. ayetleri 1, 2, 3. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. 4. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. 5, 6, 7. Çünkü onu gü...

DEVAMI
31
01.2012

ZAMAN YOLCULUĞU MÜMKÜNDÜR

Allah katında zaman yoktur. Geçmişler ve gelecekler Onun emrindedir. Zaman yaratılmıştır. Allahu Teala kainatı ve içindekilerini yaratırken zamana bağlamıştır her varlık zamana tabi olmuştur. Yaratılmışlar genel olarak ikiye ayrılır. Soyut yaratıklar v...

DEVAMI
08
01.2012

RESULULLAH EFENDİMİZİN SANCAĞI UKAB

Bir topluluğun en önemli sembollerinden biri bayrak ve sancaktır. Her ikisi de, en küçük birimden en büyük birime kadar o topluluğu sembolize eder… Sancaklar arasında bir sancak vardır ki taşıdığı anlam ile ve önem ile diğer sancaklardan ayrılır. 1400 ...

DEVAMI
08
01.2012

HZ. ALİ EFENDİMİZİN HUTBESİ

HZ.Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki : ‘‘Ali’’ bütün peygamberlerle gizli (beraber idi) benimle aşikâre beraberdir. Ne yazık ki bugüne kadar Hz. Ali’nin (kv) sevgisi belli bir kesime mal edilmiş Ümmeti Muhammed’in büyük bir bölümü Hz. Ali’nin (...

DEVAMI
18
12.2011

YARATILIŞIN 6 GÜNÜ VE İNSAN

6 GÜNDE YARADILIŞ SIRRI,KUZEY-GÜNEY GÖK KAPILARI,ENERJİ VE IŞIK BEDENLER !.. NOT: aşağıdaki makale bana ait olan, ve 2005 yılında (Ahmet Melih) mahlas ismiyle yayınladığım, (Altı günde yaratılış ve insan) adlı kitabımın bir bölümüdür. Bu kitabım daha s...

DEVAMI
08
04.2011

CASİYE SURESİ DERİN ANLAMLARI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM HA MİM Ha, evvelin ve ebedin sınırsızlığıdır. Ha, evvelin ve ebedin sınırsızlığında, ezelden ebede var olan İlahtır. Ha, ezelin ve ebedin Hayat sıfatıdır. Ha, ezel ve ebed arasında yaşayanlara hayat verendir. Ha, her şeyi ezeld...

DEVAMI
23
11.2010

KARANLIK MADDE, KARANLIK ENERJİ

FİHİBİSMİLLAHİ Bismillahirrahmanirrahim Rahman Suresi 1- Er rahman Allah’u Teala’nın Rahman ismi ve bu ismin haiz olduğu sıfatları, kuvvetleri ve güçleri tüm kainatı kaplamıştır. Bu günkü bilimin, sırrını çözemediği Karanlık madde olarak bilinen ‘ki bu...

DEVAMI
05
09.2010

KADİR GECESİ

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 1-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 1-Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2-Ve ma edrake ma leyletülkadr 2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3-Leyletülkadri hayrün men elfi şehr 3-Kadir ...

DEVAMI
30
05.2010

ADİYAT SURESİ

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ADİYAT SURESİ Bismillâhirrahmânirrahîm 1-Vel adiyati dabha 2-Fel muriyati kadha 3-Fel muğırati subha 4-Fe eserne bihı nak'a 5-Fe vesatne bihı cem'a 6-İnnelinsane li rabbihı le kenud 7-Ve innehu ala zalike...

DEVAMI
19
05.2010

MELEKLER

“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.” Fatır Suresi-1 Meleklerin bedeni yaratılışları Nur'dur (Işık). Al...

DEVAMI
02
04.2010

GELECEĞİN BİLİM DALLARI

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Geleceğin teknolojisi ledün ilminin bir dalıdır. KUR'AN İLİMLERİNİN ÇAĞINDA, KUR'ANIN ORTAYA KOYDUĞU YENİÇAĞ AÇACAK BİLİM DALLARI... Önümüzdeki yıllarda başlayacak olan Kur'an ilimlerinin açığa çıktığ...

DEVAMI
02
04.2010

NEBE SURESİ 31-32-33-34. AYETLER

MÜBAREK BAZI AYETLERE VERİLEN YANLIŞ MANALAR… NEBE SURESİ, 31-32-33-34. AYETLERİ Bu denli yapılan yanlış meallerden dolayı bazı insanlarımızın mübarek Kur'an'la ve İslam dinimizle alay etmelerini bir mü'min hazmedebilir mi? İnternette ayetl...

DEVAMI
18
03.2010

İHLAS SURESİNİN LEDÜNNİ SIRLARINDAN

Fihibismillahi Bismillahirrahmanirrahim İHLAS SURESİNİN LEDDÜNNİ SIRRI Aziz ve Alim olan Allah (c.c.) Amâ'da iken, sonsuz kudretleriyle, sonsuz hikmetleriyle dolu sayısız esmasından, aşkın ötelerinde ilahi sevgi ve muhabbeti ile varlığında bilinçle...

DEVAMI
18
03.2010

ZİKİRE LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ ZİKİRE LEDÜNNİ BAKIŞ "AMA" Yüce Allah'ımızın (cc); İnsanları, melekleri, cinleri, Kainatı ve içindekileri yaratmadan, yani Zatından Zatına tecelli etmeden önceki AHADİYET, VAHİDİYET halidir. İşte cenabı Mevla'mız AMA'da bu te...

DEVAMI
18
03.2010

REGAİP-RAĞBET-MEYİL

FİHİBİSMİLLAHİ Her gününüz ve geceniz Regaip olsun. Regaip kelimesinin anlamı "meyletmek, rağbet etmektir". İslam aleminin rağbeti Allah-u Teala'ya ve Resulüne olmalıdır. Allah-u Teala, kullarından insanlara olan meylinin ve Rağbetinin diğer varlık...

DEVAMI
18
03.2010

HURUFU MUKATTALARA LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ ELİF LAM MİM; ALİM’İN İLMİ’dir. Elif, Allah’ın “Ama” Halidir, Lam, “Ama” da Eliflenen (İlimle Bilinçlenen) Nuru Muhammedi’dir (Sav), Mim, Ama’da Eliflenen Nurun ala Nurun Elifin Zatından Zatına Tecellisinden Oluşandır… Elif, Ama Halindek...

DEVAMI
18
03.2010

'KUL-DE Kİ'

FİHİBİSMİLLAHİ - BİSMİLLAHIRRAHMANİRRAHİM Bunun ledünni sırrı, "Fihibismillahi" kelamına Allah cc nasıl özel güçlerle istiva etmişse, kul kelamına da bu istivanın başka etkilerinin sırrını koymuştur ki bu sır Allah'ın Kelamullah'ının insanlara ...

DEVAMI
18
03.2010

CENAZE NAMAZINDA SECDE OLMAMASININ HİKMETİ NEDİR?

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Âdem’in Adem‘e secdesi olmaz. Bu sebepten cenaze namazında secde yoktur. CENAZE NAMAZI, MELEKLERİN ADEMOĞLUNUN BÜRÜNDÜĞÜ BEDENİN İLK YARATILIŞTAKİ GİBİ ALLAH’A TESLİM EDİLİP VEYA EDİLEMEYECEĞİNİN TESTİDİR. İnsan ...

DEVAMI
18
03.2010

FATİHA SURESİNİN LEDÜNNİ SIRLARINDAN

FİHİBİSMİLLAHİ - BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İnsan hafzalasının alamayacağı akıl ötesi, idraklerin anlamakta iflas ettiği kudretlerin sahibi ALLAHU zülcelal, zatından zatına tecelli ettikten sonra mubarek esmalarından cem ettiği ve akıl verdiği nurun ala ...

DEVAMI
18
03.2010

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

FİHİBİSMİLLAHİ, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM BİSM; Bism Zatından zatına tecelli etmeyi irade buyuran İlah'ın; AMA da sonsuz varlığında mevcut olan sonsuz isimlerine, yaratacağı varlıkların içinde nurdan-enerjiye, (öz ateş Kur'an tabiri) enerjiden –...

DEVAMI
18
03.2010

MAUN SURESİNE LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ "ERA'EYTELLEZİY YÜKEZZİBU BİDDİYN" "Dini yalanlayanı gördün mü?" (TDV Meali) Ledünni mana: İnsanı ilk yarattığım günde, kullarımla bana tertemiz döneceklerine dair ahitleştik. Onları beden âlemine getirdikten sonra gönderdiğim Peygam...

DEVAMI
18
03.2010

KEVSER SURESİ'NİN LEDÜNNİ SIRLARINDAN-I

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM "İnna a'tayna kel Kevser" "Biz sana kevseri verdik" 1. LEDÜNNİ MANA: Ey Habibim; Ben Ahadiyetimin sırlarından AMA'da seni yaratmayı murad ettiğimde, seni kendi varlığımın sınırsızlığında sınırsız isimleri...

DEVAMI
18
03.2010

VAKIA SURESİNİN GERÇEĞE YAKIN MEALİ

FİHİBİSMİLLAHİ Bu denli yapılan yanlış meallerden dolayı bazı insanlarımızın mübarek Kur-an'la ve İslam dinimizle alay etmelerini bir mü'min hazmedebilir mi? İşte konuyla alakalı olarak bir önceki yazımızda Nebe süresinin ayetlerinin gerçek mea...

DEVAMI
18
03.2010

DİNİ NİKAHIN LEDÜNNİ SIRRI

FİHİBİSMİLLAHİ- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM DİNİ NİKAHIN LEDÜNNİ SIRRI Allahu zülcelal AMA halinde zatından zatına tecelli ettikten sonra yarattığı tüm insanları sidrenin yanında ”ELESTÜ BİRABBÜKÜM”(Araf-172) hitabıyla kendisine secdeye ve itaata davet et...

DEVAMI
17
03.2010

İLMİ LEDÜN, YARATILIŞ, NANO BİLİM...

FİHİBİSMİLLAHİ "Bedıus semavati vel ard ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun" O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara suresi – 117 "İnnema emruhu iza erade şey'en ...

DEVAMI
17
03.2010

ASR SURESİ LEDÜNNİ MANALARI

FİHİBİSMİLLAHİ Allah Celle Celaluhu tüm varlığın, tüm yaratılmışların, sayısız esmaların, bilip bilemediğimiz sayısız güçlerin, sayısız kudretlerin, sahibidir. Allah (c.c.) halen sonsuz AMA tahtında, sonsuz mülküne tecellileriyle istiva halindedir. Ve ...

DEVAMI
17
03.2010

İNSAN-I KAMİL VE NUR SURESİ

FİHİBİSMİLLAHİ İnsan-ı Kamil, Allah(c.c)'ın halifesi olması sıfatıyla nur üstüne nur özelliğine kavuşmaya yaratıcısının izni ile hak kazanmıştır. Allah'ın zatından zatına tecellisi ile sonsuzluğa yayılan, isim ve sıfatlarının hakikatı olan nur,...

DEVAMI
17
03.2010

AYET-EL KÜRSİ LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ AYET-EL KÜRSİ LEDÜNNİ BAKIŞ... BAKARA SURESİ 255. AYET Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum Allah, O'ndan başka İlah yoktur; O, Haydır Kayyumdur. Ledünni manası; Allah'u Teala sonsuzluğun tek Hakimidir. Sonsuzluk tektir. İki ...

DEVAMI
17
03.2010

KADER VE KAZA SIRRI

FİHİBİSMİLLAHİ "İnna kulle şey'in halaknahu bi kader" Kamer Suresi – 49 ( kainatta ) yarattığımız her şey ( canlı cansız her varlık onlara tayin ettiğimiz ) kadere tabidir. Yazılarımıza hep AMA'dan alarak başlıyoruz, lakin varlığın AMA dan başl...

DEVAMI
17
03.2010

RUH BİLGİSİ

FİHİBİSMİLLAH "Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla" İSRA suresi -85 Sana ruhu soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ayette buyrulduğu gibi Ruh tan az bilg...

DEVAMI
17
03.2010

MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA

FİHİBİSMİLLAHİ MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA Miraç, "uruç, yükselme" anlamındadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) o günlerde büyük baskılar altında tebliğini sürdürmektedir. Ümmet henüz bir avuç kimsedir. Alemlere rahmet Peygamber (s.a.v), Allah'a (c.c) karş...

DEVAMI
11
03.2010

ALAK SURESİ İLK 5 AYETİN ANLAMI.

FİHİBİSMİLLAHİ ALAK SURESİ İLK 5 AYETİ ANLAMI! 1-2- Ikra' bismi rabbikelleziy halak. Halekal'insane min 'alak. "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı Alak'tan yarattı." Yukarıdaki cümle Alak suresinin ilk anlamıdır. Ancak bu surenin ta...

DEVAMI
11
03.2010

ESMALARIN LİSANI VE ZUHURU

FİHİBİSMİLLAHİ Bismillâhirrahmânirrahîm ESMALARIN LİSANI VE ZUHURU! 1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. 2. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, m...

DEVAMI
11
03.2010

İNSANDA NEFS SIRRI

FİHİBİSMİLLAHİ İNSANDA NEFS SIRRI “Ya eyyetühen nefsül mütmainneh İrciî ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh”​ Fecr suresi – 27 -28 “Ey mütmain olmuş nefs sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön” Allah'ın cc Zatından Zatına tecellisini ve “E...

DEVAMI