Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

İLMİ LEDÜN, YARATILIŞ, NANO BİLİM...

FİHİBİSMİLLAHİ
"Bedıus semavati vel ard ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun"
O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara suresi – 117
"İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun"
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. Yasin suresi – 82
Yaratırken Allah'ın dilemesi "ol" emridir.
Öldürüp, çevirirken Allah'ın dilemesi "öl" emridir.
İnsanlık alemi ilmin derinliklerine doğru yolculuğunu sürdürürken işte ledün ilminin, Onbir ana dalından birisi olan ve yaratılışın altı aşamasının, altıncı sırasında bulunan, hücrenin altına gelip dayanmıştır.
İşte bundan sonra yaratılışın altı aşamasından geriye doğru, diğer beş aşamanın sırlarının çözülmesi ve nano ve altındaki teknolojinin insanların emrine sunulması için ilmi ledüne ihtiyaç vardır.
Çünkü ilmi ledün olmadan atom, elektron, elektron altı enerji ve nur yani ışık aleminin teknolojiye uyarlanması mümkün değildir.
Bu bilimler önümüzdeki ilk on yılda tüm açıklılığıyla ortaya konacaktır.
Buraya kadar İslam olmayan bilim adamları teknolojiyi getirdi çünkü Allahu Teala "ilmi isteyene veririm" buyuruyor. Bazı nimetler arasında Allahu Teala kulları arasında ayırım yapmaz. Eğer yapsaydı inanmayanların rızıklarını keser ve atmosferden bir nefes hava bile nasip etmezdi. İlimde bir rızıktır. Çalışana isteyene verir. Bu gün İslam alimi sıfatıyla hava atanlar ancak birbirlerini kötüleyip talebelerini soyma ve sömürme yarışındalar. İlmin zerresinden nasip alamamışlar ancak tavus kuşu gibi süslü kıyafetleriyle insanları kandırma peşindeler.
Ledünni matematik dallarından biriside, Digital matematiktir.
Digital matematikte iki sayı vardır;
Sıfır ve Bir(0-1), ledün bu sayılara sonsuz teki ekleyecektir. Yani sonsuz ihtimali..
Günümüz elektronik teknolojisi 0 ve 1'le çalışmaktadır.
0= yok
1= var
Yani elektronik sistemde güç ya vardır, ya yoktur.
Ledünde ise;
0 = öl
1 = ol ( kün fe yekün)
0 = zamansızlıktır...
1 = zamandır ( yaratılmışa göre)
0 x 1 = Allah katında zaman yoktur..
0 = la mekan dır
1 = mekandır
0 x 1 = mekan yoktur. Allah katında mekan yoktur.
Bu matematiksel ledünde sayısız örnek verilebilir.
Bir elektronik kartın üzerindeki tüm entegreler, diodlar, kondansatörlerin vs tamamı sıfır ve bir'in elektrik emriyle çalışır.
Digital matematiğin tasavvufi açıdan görünüşü ve işlemi şu şekildedir.
Ancak ledün ilminin nano matematikteki ikinci dalı burada devreye girer. Çünkü bu güne kadar gelen nano teknolojinin daha derinlere inmesi için bu dalda bütün sayıları varlığında barındıran, ancak henüz sayı olarak bilinmeyen, sıfır ve birden evvel ihtiyaç duyulan bir sayı daha devreye girer ki bu sayı da tektir aynı zamanda sınırsızdır. Bu sayı henüz matematikte kullanılmadığı için PC'lerde ki tuş sistemine alınmamıştır. Bu sebeple bu rakamı biz burada kelime ile ifade edeceğiz.
Bu rakamın adı yatay sekiz şeklinde işaret edilen sonsuzluktur.
Çünkü yaratılışın altı aşamasından geriye doğru bilimsel yolculukta karşılaşılacak olan tek ve sonsuz son durak AMA'dır ki, bu Allah'ın sıfırdan evvelki sonsuz hali İlahtır. İşte yaratılışın başlangıcında bütün yaratılmışları ve sayıları sonsuz varlığında cem eden sonsuzluk budur. Bu sonsuzluk, sultan gücü saklar.
Sonsuzluk x 1 = sonsuzluktur...
Yani Allah halen amadadır.
Bu hal ile ledünni matematiğe bakarsak:
Burada dikkat edilmesi gereken hücreden geriye doğru altı aşamada nurun ala nura ulaşırsak, arada sonsuz yaratılış ihtimalini belirleyen sonsuz rakamına kesinlikle ihtiyaç vardır.
Sonsuz x 0 = sıfırdır; Bu hal Allah'ın zatından zatına tecellisine hazırlanmasının, yaratılacak olanlar tarafından henüz bilinmemesinin ispatıdır.
Sonsuz x 1 = sonsuz; Bu hal Allah'ın kainat ta sonsuz ihtimal ve çeşitte varlık yaratmasının ispatıdır. Bu zahiri görünüştür. Yani insanın bedenden alemleri seyrederken anladığı algılamadır.
Ancak hakikatte;
Sonsuz x 1 = La Mevcuda İllallah; yani Ama'dır..
Hücreden – nura yolculukta Allah'ın sayısız esmaları ile karşılaşılacağı için ihtimaller sonsuza doğru, yani Ama'ya doğru çoğalacaktır. İşte bundan ötesi ayette belirtilen yerlerin sınırıdır. Burada sonsuz Ama'nın sultan gücüne ihtiyaç vardır, yoksa bu sınırdan öteye geçmek mümkün değildir.
"Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin."
Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerin ve yerin sınırlarını aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız. Rahman suresi – 33
Bu sınır yaratılışın başlangıcına doğru alınan yolda karşımıza çıkar. Sonsuz ve yoğun bir yaratma hali bizi kucaklar akıl durur.
Çünkü Allah her an bir şendedir. Anlamı her an sayısız esması ve o esmaların hali tecelli halindedir. Yani yaratma halindedir.
"Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin."
Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir şendedir. Rahman suresi – 29
İşte bu ayete göre hücrenin alt yapılarından, Ama'ya doğru sonsuz yaratılmış ve yaratılmakta olan varlık vardır. Hücreden yukarıya doğru yani görünür alemde ise varlıklar sayılarda ve cisimlerde sınırlıdır.
İşte bu sebeple nano ve daha altındaki teknolojide bilim sonsuz ihtimallerle İnsanın karşısına çıkacaktır. İşte tam burada digital matematiğin, sıfır ve bire ilaveten sonsuzluk rakamına ihtiyaç vardır.
Çünkü dediğimiz gibi bu rakamda sultan güç gizlidir. Yani ilmi ledün bu matematiğe üçüncü rakamı ekler.
Yukarıdaki şekilde bir elektron tanesi ve altyapılarını gösteren şema var. Bu resimde içi içe Allah'ın sayısız esmalarından; Atomun elemanı olan elektrona kadar sonsuz ihtimal ve esma gösterilmeye çalışıldı.
Bu aşamadan sonra yetişecek İslam bilim adamlarının önüne Allah cc sonsuz seçenek koyacaktır. Elektron mekaniğinin altında olan yaratılış mekaniğinin tüm statik, dinamik halleri ve dizaynının keşfi ile fethi, bu güzel insanlara nasip olacaktır inşallah.
Yaratılış, her varlıkta Ama'nın esmalarının sınırlı sayıda zerrede cem edilmesidir.
Sonsuzluk = AMA,
Yaratılanlar = kainat,
Kainat = 1
Buraya kadar inna lillahtır (Allah'tan geldik),
Kainat x sonsuzluk yani,
Sonsuzluk x 1= sonsuzluktur,
Buraya kadarda inne ileyhi raciun (Allaha döneceğiz)
İşte size İslam'ın matematiği hepsi üç ihtimal...
Sonzuzluk, 0 ve 1..
Ve yaratılışın sırları;
Geleceğin sırları bu sayılarda gizli.. Yani bio elektronikte, entegrenin tel ayaklarına bir ihtimal değil sonsuz ihtimal gelecektir.
Allahu Teala bu noktada sultan gücü alimlere ihsan edecektir.
Bu yazdıklarımı takkeyle takunyaya sıkışanlar anlamaz. Onlar insanları salonlara doldurup defle dümbelekle oyalasınlar zikir adına.. Ama İnşallah keşfi açık olanlar geleceğin bilim adamları bizi anlayacaktır, Biiznillah...
 
29 Ekim 2009
Allah'a emanet olun...
Bizleride duada unutmayın...