Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

RUH BİLGİSİ

FİHİBİSMİLLAH
"Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla" İSRA suresi -85
Sana ruhu soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.
Ayette buyrulduğu gibi Ruh tan az bilgi verilmiştir. Bu az bilgiden size bir parça sunalım İnşaallahu Teala.
Ruh Allah'u Tealanın sıfatlarındandır ve kendine mahsustur.
Allah (cc); Alemleri yaratmayı irade buyurduklarında, Ol emriyle kainatta olan canlı ve cansız tüm mahlukatı kendi sınırsız varlığında bulunan esmalarından yaratmış ve bu yarattıklarından canlı olanları HAY ismiyle hayata bağlamıştır.
Yani Mukarrep (Allahın zatına yakın) Melekler hariç, sair Melekler, cinler, bitkiler ve hayvanat, Allah'ın Hay sıfatıyla hayat sahibi olurlar.
İnsanlar ve mukarrep Melekler, Cebrail (as) gibi varlıkları ise Allah (cc) kendine mahsus Ruh sıfatıyla hayata bağlamıştır.
ELEST gününde insanlarla birlikte Mukarrep Meleklerde secde edenlerdendir. Bu Meleklerin Nur yapıları İnsanların nur yapıları ile diğer Meleklerin nur yapılarının arasındadır.
Ruh, Allah'ın zatına ait özel hayat sıfatı olduğu için, Ruh ile hayata bağlanma şerefine erişen İnsanlar Allah'a ait RUH ile Allah'a halife sıfatı kazandıkları için, sair meleklerden ve diğer canlı mahlukattan derece olarak üstün tutulmuştur.
"Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın"HİCR suresi – 29
Ona şekil verip, Ruhumdan nefhyettiğimde ona secde edin.
Burada nefahtü kelimesini üflemek anlamında yorumlarlar oysa, Allah'u Teala yerlere ve göklere istiva etmiştir. Yani yaratılmış her varlık onun esmalarından yaratıldığı için her varlığı oluşturan onun isim ve sıfatlarıdır.
İşte Hicr 29'daki NEFAHTÜ kelimesi, Allah'ın İnsana çeşitli esmalarıyla istiva etmesinden sonra ayrıca RUH sıfatıyla da istiva etmesidir. Allah (cc) sonsuzluğun AHAD'idir dolayısıyla ona ait RUH'da sonsuz ve tektir. Zannedildiği gibi ruh bölük bölük değildir. İnsanlar sonsuz Ruh denizine misafir edilmiş varlıklardır. Atmosferdeki hava dünyada nasıl bu kadar insanın varlığının içinde ve dışında aynı anda varsa Ruh da da aynı şekilde vardır.
Beden aleminden ömrü biten insan Ruh deryasından misafirlikten ayrılır. Allah (cc) o insandan Ruh sıfatını Azrail (as) vasıtasıyla çeker. İnsanı nur alemde başka boyuta taşır. Denizden çıkan balık nasıl hayatını sonlandırırsa insanda RUH ummanından çıkınca beden hayatı sonlanır.
Ruh hasta olmaz RUH hastası demek küfürdür, çünkü RUH Allahın özel sıfatlarındandır.
RUH aynı zamanda İnsanda, yine İnsana Şah damarından yakın olandır.
"Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid" KAF suresi – 16
Andolsun İnsanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.
Ayette geçen şah damarı beden aleminin zahiri hayat kaynağıdır. Ruh da şah damarından bedene daha fazla sirayet ettiği için gerçek hayat kaynağıdır. Ruh, size nefsinizin fısıldadıklarını bilendir. Bu sebeple Yüce Peygamberimiz (sav);
"NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR!"
Buyurmuştur. Yani bir anlamda RUH bedende Rabbin temsilcisidir!
Uyku bedene ölümün talimidir, ölümün öğretilmesidir! Uyanık bedende ruh insanla %100 beraberse, uykuda beden ruhla %1 beraber olur! Yani uykuda beden ruhla çok az irtibatlıdır. Uykudaki insan kainatın 46 boyutundan, derecesine uygun bir boyuta çekilir, mesela rüya boyutu gibi! Bu konuları inşaallah yeri geldikçe anlatacağız!
Allah'a emanet olun dualarınızda bizi de unutmayın...

CAFER İSKENDEROĞLU