Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

CENAZE NAMAZINDA SECDE OLMAMASININ HİKMETİ NEDİR?

FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
 
Âdem’in Adem‘e secdesi olmaz. Bu sebepten cenaze namazında secde yoktur.
CENAZE NAMAZI, MELEKLERİN ADEMOĞLUNUN BÜRÜNDÜĞÜ BEDENİN İLK YARATILIŞTAKİ GİBİ ALLAH’A TESLİM EDİLİP VEYA EDİLEMEYECEĞİNİN TESTİDİR.
İnsan bedenine ilk yaratılışta secde edenler meleklerdir. Onların secdeleri alın secdeleri değildir zaten onların nur varlıkları anladığımız manada secdeye müsaitte değildir. Meleklerin secdeleri onlara verilen ilimle Adem’in Allah’ın (cc) halifesini kabul ve tasdiktir.
 Bu sebepten meyyit kıbleye karşı zahir manada Huzurullah ile insanlar arasına konur. Verilen sela; melekleri ölen bedeni ilk yaratılıştaki gibi secdeye layık olup-olmadıklarını teste davettir. Ölenin Hak katındaki durumuna göre Allah meleklerini gönderir. Eğer o kişinin dünyadaki hayatı malayani geçmişse onun cenazesine melekler gönderilmez. Son nefeste insan;  Allah’a ulaşıp, ilk yaratıldığı gibi o meleklerin kabul komisyonundan yani tasdik secdesinden geçerse (ki bu ilahi emirdir) o beden "İnna ileyhi raciun" ayetini yaşar ve yaratıldığı altı gün aşamasının tersine hücreden-nura doğru yolculuğu başlar. 
 Aynı zamanda Huzuru Peygamber’de derecesine uygun bir görev alır. 
 Öyle garip insan vardır ki cenaze namazında bir insan bulunmaz milyonlarca melek bulunur, öyle dünya zengini insan vardır ki cenazesinde on binlerce insan bulunur bir melek bulunmaz. Acizane ahir zamandaki kardeşlerimize tavsiyemiz odur ki Resulullah Efendimize yakışır bir ümmet olarak yaşayın ki üç günlük dünyada cenazenizde milyonlarca melek bulunsun bu defa seni kulların Allah’a cc arz etmesini melekler secdeleriyle tasdik etsinler amin…

CAFER İSKENDEROĞLU