Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

'KUL-DE Kİ'

FİHİBİSMİLLAHİ - BİSMİLLAHIRRAHMANİRRAHİM
Bunun ledünni sırrı, "Fihibismillahi" kelamına Allah cc nasıl özel güçlerle istiva etmişse, kul kelamına da bu istivanın başka etkilerinin sırrını koymuştur ki bu sır Allah'ın Kelamullah'ının insanlara tesirini, anlamasını, idrakini, ayeti yaşamasını ve karşısındaki varlıklara ayetin anlamlarının ve hikmetinin sirayetini içerir. 
"Kul" kelamıyla Allah cc önce Resululah Efendimiz'e ayetin gücünü ve Rahman suresinde geçen SULTAN GÜÇLE beraber hibe eder. Resulullah Efendimiz'in o ayeti tebliği ille de ayetin tesir ve sirayeti ayetleri duyana olur. Allah cc "Kul" yani "deki" ile Resulullah efendimize "sen söyle ben ve kudretlerim seninle beraberdir" anlamını yükler ki bu anlam kudreti ilahidendir.
Bu ledünni hikmetten dolayı "kul" ile başlayan sureler ve ayetler insanları manevi zırhlara bürüdüğü gibi, her türlü belalardan, musibetlerden uzak tutar Allah cc onları korur. Özellikle İHLÂS, FELAK VE NAS surelerindeki "kul" kelamları sadece dünyada insanları çeşitli şerlerden uzak tuttuğu sanılmasın.
Allah cc özellikle felak ve nas surelerine SULTAN GÜCÜ "kul" kelimesiyle yüklemiştir. FELAK VE NAS SURELERİ kâinatta seyahat eden insanı kâmilleri evren içerisindeki yollarda şıhap ve şıvazlardan korur. Bir insan yanlışlıkla bu sureleri okurken "kul" kelamını unutursa Allah muhafaza etsin Rahman suresinde geçen SULTAN GÜÇTEN mahrum kalır.
Yerde ve kâinatta şerlere uğramaktan korunaksız kalmış olur Allah muhafaza etsin. İşte cenabı Allah'ın Kur'an'daki her kelimesinde ayrı ayrı hikmetler vardır. Bu kelamların üzerinde inanların ihtimamla durması farzdır.
CAFER İSKENDEROĞLU