Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

ZİLZAL SURESİ

 

ZİLZAL SURESİ

Kur’ân-ı Kerîm’in 99. suresi olan Zilzal suresi, altı günde yaratılış ayetlerinin sırrını açıklayan ve zerreler aleminin yani zamanımız bilim adamlarının keşfetmeye çalıştığı nano alemin sırlarını barındıran, Allah’ın (c.c) ilminin mucizeleri ile dolu sekiz ayettir.


Bundan 8 yıl önce ilk baskısı yapılan “Altı günde yaradılış ve İnsan” adlı kitabımızda altı aşamalı zerreler alemini yaratılış sırasına göre yazmıştık.


1- Nur (Işık - zilzal, frekanslar)

2- Enerji (Kur’ân’da “ateşin özü” olarak geçer)

3- Kuark (Atomun elemanlarının alt yapısı - Kur’ân’da “balçık” olarak anılır)

4- Atom

5- Molekül

6- Hücre


Yaratılış alternatiftir. Allah (c.c) birdir, eşi benzeri ve kendine dengi asla olamaz. Bu sebeple yarattığı her varlık alternatiflik içerir. Bu alternatiflikler artı – eksi, gece – gündüz, doğum – ölüm, cennet – cehennem gibi örneklerle çoğaltabiliriz. Yaratılıştaki alternatiflik aynı zamanda Allah’ın (c.c) sonsuz kudretine muhtaçtır. Alternatiflik Allah’ın (c.c), evrenin nizamına koyduğu aynı zamanda çift yaratılış kuralıdır. Çift yaratılış evrenin ve evreni oluşturan yapıların alternatifliğidir.

“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” Zariyat suresi - 49
 

Yaratılışın ilk aşaması çok şiddetli ışık idi, ışık tanecikleri, kâinata küresel olarak yayılan ışık hüzmesini oluşturduğunda (yapısı gereği ışık huzmesinin bir tek telini incelersek) o ışık telinin alternatif bir yapıya sahip olduğunu görürüz. Bu ışığın alternatifliği aynı zamanda ışığın frekansıdır. İlk yaratılıştaki ışığın frekansını günümüzde kullanılan frekans ölçerlerle (osilaskop gibi) algılamak mümkün değildir. Çünkü ilk yaratılıştaki ışığın frekans aralıkları şiddetinden dolayı çok sıktır.


Gerek ilk yaratılıştaki ışık olsun, gerekse günümüzde algıladığımız ilk yaratılıştaki ışığa göre çok zayıf olan ışık olsun yayınlamış oldukları frekansları, bu ışık yapıların tesbihatlarının titreşimleridir.


Bu frekansları günümüz teknolojisiyle inceleyecek olursak şöyle bir örnek verebiliriz: Mikrofona Allah (c.c) ismini söylersek ses dalgaları mikrofondan elektrik enerjisine dönüşerek, sesin dalga boylarına göre aynı aralıktaki frekansa dönüşür. Bilindiği gibi elektrik akımı elektron akışıdır (elektrik akımının frekanslarını elektronların tesbihatları oluşturur, elektrik her ne kadar alternatif akım ve doğru akım olarak ikiye ayrılsada doğru akım frekanslarının sıklığı sebebiyle yayınlamış olduğu dalga boyları frekans ölçerlerde salınımsız, düz bir çizgi gibi görünür). Mikrofona okuduğumuz “Allah” (c.c) isminin kablolardan frekanslar halinde geçerek her hangi bir frekans ölçer cihazının ekranında “Allah” (c.c) ismini frekans dalgaları halinde görürüz. Işıktan maddeye altı aşamada yaratılan ve sonrada hücrelerin bir araya gelmesiyle vücut sahibi olan her varlık, yaratılışının her aşamasında bu frekanslarla yaratılmıştır.


Zamanımızın bilim adamları farkında olmadan Zilzal’ın sırlarını anlamaya çalışmak için çaba göstermektedirler. Zilzal suresinde Allahü Teâlâ yer kürenin (yani ışıktan hücreye 6 aşamalı yol kat ederek vücut kazanmış her varlığın) alt yapılarının keşfedilmeye başladığında ortaya çıkan sırlar içerisinde nano alemde atom altı yapıların her birinin frekans yapılara sahip olduklarını çok şaşırarak görüp hayret edeceklerini anlatmaktadır. Nano bilimde bu sırrı çözmeye bir adım kalmıştır. 


Bilim adamlarının yapmış olduğu bu teknik çalışmalarda atom elemanlarının yapı taşları olan kuarkların birden fazla frekans içeren enerji yapılardan yaratıldığını keşfedeceklerdir. İşte keşfedilecek bu nokta ilk yaradılışa yakınlaşmaktır. Enerji yapının alt yapısı olan ışık yapıya (nur yapıya) keşfen ulaştıkları zaman İnsanoğlu yaratılışla tanışacak, kendi yaratılışını ve kâinatın yaratılışını hatırlayarak ilk yaratılışa dokunmuş olacaktır. İşte o zaman insan şaşırıp Zilzal suresinin deyimi ile “hayırlı varlıkların ve şerli varlıkların, zıt yaratılmışlıkların” nur yaratılışta yani 1. aşamada birbirinden ayrıldıklarını görecekler ve nurdan hücreye doğru bir varlığın yaratılışında o varlığın nasıl renk, tat, şekil, cisim ve karakter kazandığını bileceklerdir.


Şimdi bu bilgiler ışığında Zilzal suresini yeniden yorumlayalım;

Bismillahirrahmanirrahim
1-İza zülziletil erdu zilzaleha

“İlk yaratılışın zilzali (frekansları) keşfedildiği zaman”


2-Ve ahracetilerdu eskaleha
“Toprağın (maddenin) yaratılış sırları açığa çıktığı zaman”


3-Ve kalel insanü ma leha
“İnsan buna hayret ettiğini söyleyecektir.”


4-Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
“İşte o gün her madde neden ve nasıl yaratıldığını gösterir.”


5-Bienne rabbeke evha leha
“Çünkü Rabbin maddeye (nurdan – hücreye) nasıl şekil alıp ve hangi isimleri zikrederek o isimlerin karakterlerinden ilim alacağını öğretmiştir.”


6-Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
“O gün insanlar nasıl yaratıldıklarının sırlarını anlayacaklar”


7-Ve mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
“Nurdan hücreye faydalı varlıkların hangi zerrelerden yaratıldığını görecekler”


8-Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah
“Nurdan hücreye zararlı varlıkların hangi zerrelerden yaratıldığını görecekler”


 
Cafer İskenderoğlu