Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

ZAMAN YOLCULUĞU MÜMKÜNDÜR

Allah katında zaman yoktur.
Geçmişler ve gelecekler Onun emrindedir.
Zaman yaratılmıştır. Allahu Teala kainatı ve içindekilerini yaratırken zamana bağlamıştır her varlık zamana tabi olmuştur.
Yaratılmışlar genel olarak ikiye ayrılır. Soyut yaratıklar ve somut yaratıklar,
Soyut yaratıklar: Zaman. zaman kapıları, melekler, akıl,  gibi gözle görülemeyen varlıklardır.
Somut yaratıklar; kainatın içinde görülebilen her varlıktır.
Allahu Teala kainatı yarattıktan sonra kainatta var olan , soyut ve somut her varlığı kendi zatına halife olarak yarattığı İnsanın emrine vermiştir.

“. Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi…”
Bakara suresi-30

 

Allaha halife olmak, Allahu tealanın İnsana vermiş olduğu yetki ve sınırlar içerisinde kainata hükmetmek ve kainattaki her varlığı nimet olarak bilip yerine göre kullanmaktır.
Allahu Teala nın kainattaki her varlığı İnsanın emrine vermesinin delili aşağıdaki ayettir.

“O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”
Casiye suresi -13

İnsana Allahın emriyle boyun eğen varlıkların içinde zaman da vardır. Dolayısıyla İnsan zamana hükmedebilir. Zamanı istediği gibi kullanabilir. Yani zamanda gezmek, diğer nimetler gibi İnsana bir lütuf olarak, Allahu Teala tarafından verilmiştir.
Ancak, günümüz İnsanları maalesef, Allahu Tealanın vermiş olduğu bu yeteneklerinin farkında değildir.
Zamanımız İnsanları nimetleri, mal, mülk, makam, yeme, içme vs olarak algılamıştır.
Zaman nedir kaç çeşit zaman vardır?.
Birinci zaman; gezegenlerin dönüşleri ile hesaplanan ve her gezegene göre ayrı ayrı olan sanal zamanlardır. Sanal zamanlar, yaratılmışları içine alıp sonsuzluğa doğru sürüklendiği algısını verir. Oysa kainatın gezegensiz, galaksisiz bir köşesine baktığınızda bu sanal zaman yoktur. Çünkü sanaldır.
İkincisi, gerçekte var olan soyut zaman; bu zaman Allahu tealanın Dehr sıfatıyla tecelli ettiği, yaratılmış zamandır. Dehr in tecelli ettiği zaman, saniyelerin içine binlerce yılın sığdırıldığı ve mukarreb meleklerin ve gerçek manada İnsan makamına yükselmiş olan İnsan ların hükmettiği ve kullandığı zamandır.
“ Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”                                Mearic suresi-4

Mearic suresinin 4. ayetinin anlattığı gibi melekler bir güne elli bin yıl sığdırabiliyorlar, zamanda istedikleri gibi dolaşabiliyorlar.
İnsan meleklerden üstün yaratılmıştır.
“. Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik” Bakara suresi-34
Secde edilen varlık, secde edenden üstündür. Bu konuda aşağıda linki verilen makalemize bakınız.
http://www.caferiskenderoglu.com.tr/index.php/makale/62-nsann-yaratlta-uestuenlueue.html
İnsan meleklerden üstün bir yaradılışa sahipse, insanda bir saniyenin içerisinde, elli bin yıl hatta milyonlarca yıllık mesafeyi kat edebilir. Zamanın içerisinde istediği gibi dolaşabilir.
Altı günde yaradılış ve İnsan adlı kitabımda, İnsanın meleklerden nasıl üstün olduğu, üç bedene nasıl sahip olduğu ve İnsanın ışık- enerji- fizik bedenleri detaylı olarak anlatılmıştır. 
Zamanda gezen peygamberler.
Peygamber efendimiz sav. Zamanda ve kainatta gezmiştir. Peygamber efendimizin miracı aynı zamanda Kainatı kapsayan seyahatidir. Hadislerinde günümüz olaylarını ve daha ileride olacak olayları bizlere bildirmesi de zamanda seyahatinin delillerindendir.
İsa as ın zamanımıza dönmeside zaman seyahatidir.
İdris ve İlyas as. Zaman içerisinde hala seyahat etmektedir.
Ademlere dahi gelecek nesilleri zamanlar arasında gösterilmiştir.

 
Yukarıdaki resimde eski çağlarda temsili zaman yolculuğu

Sümerler ve mayalar döneminde yaşayan Zülkarneyn as iki zamanlı olarak bilinir yani zamanlara arasında gezen anlamındadır. Hatta Sümer tabletlerinde Zülkarneyn as zaman kapısından geçerken resmedilmiştir.

Zülkarneyn a.s nin zaman kapısından geçişi

Zamanda gezen evliyalar.
Ashab-ı kehf in ahir zamanda tekrar gelecekleri Peygamber efendmiz tarafından bildirilmiştir. Onlarda zaman yolcularıdır.
Geçmişte yaşayan bir çok büyük zatın, zamanımızda görüldüğü ve gezdiği de bilinmektedir.
Zaman da nasıl gezilir?
Bu noktada insanın üç bedeninin iç içe var olduğunu bilmesi lazımdır. Detaylı bilgi yukarıda linki verilen kitabımızda var.
İnsanın fizik bedeni. Fizik bedenin elektron altı seviyesinde yaratılmış enerji bedeni ve enerji bedeni inşa eden birde ışık (nur) bedeni vardır.
Üç ayrı bedene geçiş özelliği kelebeklerde var insanda neden olmasın?
Aşağıda altı günde yaratılış adlı kitabımdan bir örnek size bir fikir verecektir.
Kelebek tırtılı yaratılışı itibarıyla kendini meydana getiren yapının tesbihatıyla beraber kendisi bilinçli olarak Allah’ı tesbih etmektedir.
“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, azizdir,hakimdir.”
Hadid suresi   1
Bu tesbihat kelebek tırtılını bir sonraki bedenine hazırlar. Vakti gelince tırtıl bir ağacın veya bir otun dalına yapışır bir müddet Allah’ı tesbihe devam ederek bedenini koza haline getirir. Koza halini almaya başlayan dış bedeni yavaş yavaş kuruyup ölürken kozanın içinde tırtıl kelebek halini almaktadır ve yeni bir oluşum içerisindedir. Bir zaman sonra tırtılın kozası fermuar gibi boydan boya açılır ve içinden kelebek çıkar. Bu onun üçüncü bedenidir. Hareket kabiliyeti daha da artmıştır, önceleri yerlerde sürünürken şimdi uçmaya başlamıştır.


Yukarıda tırtılın beden değiştirme aşamaları görülüyor.
Allah (c.c.) yarattığı kelebeğine bu hali yaşatıyorsa içinden kendisine halifeler seçtiği üstün yetenek ve bilgilerle donattığı insana neden üç ayrı bedene geçiş izni vermesin?
ZAMANDA YOLCULUK ENERJİ VE IŞIK BEDENE GEÇMEKLE GERÇEKLEŞİR.
İnsanın önce enerji sonra ışık bedene geçmesi için, kalp, beyin ve DNA arası zikir akışını sağlaması gerekir.  Bu üçgendeki zikir etkisi, Elektrik ampülünün ışık vermesi için ampülün içindeki direnç telinden elektrik akımının geçmesi gibidir

İnsanın fizik bedeninin ışık bedene geçmesi için uzun bir eğitim  gerekir. Eğitimden sonra insan, günün bir kısmında önce temiz yıkanarak fizik bedendeki statik elektiriği nötr hale getirmelidir. Sonra sessiz bir ortamda kalben zikir yapmalıdır. Zamanla bu zikir, kalpten başlayarak fizik bedeni, önce enerjiye sonra ışık haline döndürecektir. İnsanın ışık bedeninin ışık dalgaları bildiğimiz ışığın dalgalarından farklıdır. Gözle görünemeyecek seviyededir. Ancak normal ışıktan çok daha hızlıdır. Işıkların parlaklık dereceleri farklıdır. Örneğin kainat bir nur dur. Ancak bizler kainatın içinde çok küçük olduğumuz için kainatın ışığının dalgaları arasında kalıyoruz bu sebeple o ışığı algılayamıyoruz. Trilyonlarca defa küçülüp, bir mum ışığının içine girsek, o mum ışığının dalgalarının arası bize karanlık görünür. İnsanın özü kainat olduğu için İnsanın ışık bedeni kainatın nuruna benzer, dalga boyları aynıdır.

 
Yukarıdaki resimde fizik bedenin enerji bedene geçişi temsil edilmiştir

İnsan ışık bedene geçince zaman, insanın emrine girer bu bilinçli bir zamandır.
kainat içerisinde anında istediği yere gidebilir. Zamanın gerisi ve ilerisi insanın avucunda gibi olur.
İnsan ilk zaman yolculuğundan sonra, fizik bedene tekrar dönünce yön duygusunu şaşırır. Uzun süre sağını solunu ayırd edemez bu hal birkaç zaman yolculuğundan sonra düzelir.
Kainatın içinde zaman yolculuğu yapabilen birçok Adem nesli vardır. Sanırım yakın zamanda bu güzel İnsanlarlada tanışacağız.
Önümüzdeki yıllarda dünya İnsanlık alemi, ahlak ve ilim olarak yükselecektir. Yeni yetişen neslin birçoğu zaman yolcularıdır.
Aslında İslamın bize öğrettiği ve hatırlattığı en güzel nimetlerinden biridir zaman yolculuğu.
Ne yazık ki bu zamanın İslam öğretisi, takke ve takunya arasında kalmıştır. İslamın bilim yönü ile gerçek tasavvuf unutuldu, İnsan makamına ulaşmak zorlaştırıldı umudumuz gelecek nurlu nesillerin ellerinde olur inşallah.
Zaman yolculuğu makinalarla veya elektronik cihazlarla mümkün değildir.
somut yapılarla soyuta geçmek fizik yasalarına aykırıdır. onun için zaman makinası yapmak hayalden öteye gidemez.

Allaha emanet olun
Cafer İskenderoğlu