Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

DİNİ NİKAHIN LEDÜNNİ SIRRI

FİHİBİSMİLLAHİ- BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
DİNİ NİKAHIN LEDÜNNİ SIRRI
Allahu zülcelal AMA halinde zatından zatına tecelli ettikten sonra yarattığı tüm insanları sidrenin yanında ”ELESTÜ BİRABBÜKÜM”(Araf-172) hitabıyla kendisine secdeye ve itaata davet etti.. Elbetteki kendisinin Vahdaniyetinin, Ahadiyetinin yarattığı alemler ve içindekilerin bilip tasdik etmesi için yine alemler içindeki tüm varlıkları çift ve çiftin üstü yaratmıştır.
“her şeyden çift çift yarattık” (Zariyat suresi-49)
“ve sizleri çift çift  yarattık” (Nebe suresi-8)
İşte ELEST gününde yukarıdaki ayetler gereği Allahu Tealanın  yarattığı, kendisine secdeye davet ettiği insanların içerisinde hemen kabullenip “KAALU BELA” (Araf-172) evet sen bizim Rabbimizsin diyenlerin dışında, Allahın davetine icabet edip secde etmeyenlerde oldu. Böylece secde edenler ve etmeyenler, çifti muradı İlahiyle oluştu..
İnsanlar beden alemini yaşamak için dünyaya geldiklerinde Elest günündeki secde edip etmemelerine göre dünya aleminde de gelen Peygamberlere, getirdikleri dine ve kutsal kitaplara iman eder veya etmezler. Her dinin aslı İslamdır. Resulullah Efendimizle (sav) birlikte yaşadığımız dünyanın dini İslam olarak mühürlenmiştir. İşte bu dinlerin amacı; insanı, Alemi ervahtan, Anne rahmine, yani ALAKa, Alaktan cenin alemine, ceninden dünya alemine ve dünya aleminden ahiret alemine; yine insanın ELESTTE ALLAH'a cc verdiği söz üzerine İNSAN-I KAMİL olarak yetiştirip ahiret alemine Rabbine uğurlamaktır.
Bu sebepten Alemi ervahta secde eden insanların, beden aleminde temiz bir ALAK alemi yaşaması ALLAH'IN emridir. Bunun için Allah cc dinlerde, özellikle İslam dininde Nikahı emretmiştir. Nikahlı eşlerden doğan çocuklar o alemde secde eden insanlardır. Bu dünyada da er veya geç iman ederler buda Allahın kullarını imtihan sırrındandır. Nikaha  Melekler şahitlik ederler,Cenabı Allah'ta eşlerin nikah akitlerini kabul eder ve o aileden gelecek olan secdeli nesile İlahi bir yaşam hazırlanır Biiznillah.
 Nikahsız doğan çocuklarda dünya üzerinde topluma uyum sağlayamaz, bencil ve kavgacı olur nefsindan başka şeyi düşünmez. İster ki tüm dünya kendisinin olsun. Yine nikahsız doğan çocukların oluşumuna lain şeytanda ortak olduğu için doğan çocuğun hem ahlakı bozuk olur, hemde beden yapılarında da çeşitli bozukluklar meydana gelir. Dünyada örnekleri mevcuttur iki başlı çocuklar, ağaç adamlar, tek gözlü insanlar vs. yani nikahsız doğan çocukların oluşumlarına lain de ortak olduğundan o çocuğu meydana getiren GENlerin İlahi zikri bozulur, şeytani zikirle gen bedene emir verir ve o bedeni meydana getiren hücreler bozulur. Dolayısıyla oluşan bedende, insan bedenine aykırı şekiller alır. İşte bu sebepten nikah zaruridir. Nitekim tohumların ve hayvanların genleriyle oynandıktan sonrada bozuk yapıda olan bitki ve hayvan örnekleride gözler önündedir.
 İşte İslam; Alemi ervahtan, Alak-a, Alaktan bedene, bedenden ahirete, bedeni ve manevi hayatımızın İnsanca olması için gereken İlahi ve ilmi yaşam biçimidir.
CAFER İSKENDEROĞLU