Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

KADİR GECESİ

 

FİHİBİSMİLLAHİ


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
1-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
1-Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.


2-Ve ma edrake ma leyletülkadr
2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?


3-Leyletülkadri hayrün men elfi şehr
3-Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.


4-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
4-O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.


5-Selamün hiye hatta matle'ılfecr
5-O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

 
Allah'u Teala, Kur'an-ı Kerim'i zahir manada Hz. Peygamber Efendimize (s.a.v) 23 yılda ayet ayet, sure sure indirmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'in, Kadir suresinde anlatılan derin manalardan bir tanesini açıklayalım;

Kadir suresinin 1. ayetinde Allahü Teala; "'Biz Kuran'ı Kadir gecesinde indirdik" buyuruyor. Zahir görüntüde 23 yılda peyder pey inen Kur'an nasıl bir gecede (Kadir Gecesinde) indirilmiştir? Hiç bunun sırrını düşündünüz mü?


Bu surenin derinliklerini anlamak için öncelikle, Allahü Teala'nın Kadir ismini çok iyi algılamak lazımdır.

 

KADİR: Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan, nihayetsiz kudret sahibi anlamındadır.
İşte KADİR, Allahü Teala'nın esmalarından biri gibi görünse de aslında KADİR isminin derinliklerinde, Allahü Teala'nın sayısız isimlerinin güç ve kudretlerinin toplandığı bir gerçektir.


Yukarıda TDV mealinde alınan KADİR suresinin anlamı zahir manada doğrudur. Ancak derin anlamını düşünecek olursak karşımıza şu ledünni anlam çıkar;
Daha önceki yazılarımızda Amâ'dan bahsetmiştik ve Hz Peygamber Efendimizi (s.a.v), Allahü Teala'nın Amâ halindeyken sayısız isimlerinin Ceminden oluşturmuş, bu haldeyken Allahü Teala sayısız isimlerinin ilimlerinden dilediği kadarını Resulullah Efendimizin (s.a.v) Cem'ine yüklemiştir ki, işte bu hal KADİR Gecesidir. Yani Allahü Teala'nın Amâ hali Leyletül Kadr'dir. Çünkü Allahü Teala'nın Amâ hali bizler için karanlıktır, gecedir, bilinmezdir. Bu anlamda Allah'u Teala'nın, tüm Kuran'ı Hz Peygamber Efendimize (s.a.v) AMA da iken verdiğini ve zatından zatına tecelli ettikten sonra, Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v) nurun ala nur varlığını yarattığını, işte o andan itibaren Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v), Kur'an'ı Leyletül Kadr'den (Amâ'dan) aldığını keşfetmiş bulunuyoruz. Hatırlarsanız Fatiha suresinin derin anlamlarından birini açıklarken, Fatiha suresinin bize Elest gününde İhlas suresiyle beraber teberrüken öğretildiğini anlatmıştık.


İşte Kadir suresinin 2. ayetinde Allahü Teala'nın "Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?" sorusunun anlamı budur. Bu sebeple Allah'u Teala, Kadir suresinin 3. ayetinde "Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır." diye buyururken; "Ey kullarım, sizin dünyadaki bin ayınızdan benim Habibimle kendi Amâ halimdeki bir anlık halim daha hayırlıdır" anlamını kastetmiştir.


Allahü Teala'nın Rab ismi de yine Allahü Teala'nın Zatından Zatına tecellisinden sonra zuhur edip bilindiği için, Kadir suresinin 4. ayeti olan "O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar" Ayet-i kerimesi, Elest günü ve sonrasında Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v) Amâ'dan (Leyletül Kadr) aldığı Kur'an'ın zahirde zuhurunu tebrik ve kutlamak, zahirde yeryüzünde yaşayan Müslümanları teşvik edip ziyaret etmek için Rabbimizin yani bize Adem şahsında öğrettiği (Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi. - Bakara 31) Kur'anı, derinliklerini, Hz Peygamber Efendimize (s.a.v) Amâ'da verdiği sayısız isminin ilimlerini ve kudretlerini yani ayetlerini İnanların dillerinde ve kalplerinde görmek için yeryüzüne inerler. Bu hal aynı zamanda bakara suresinin 31. ayetinin hayata geçmesidir.

 

Allahü Teala kullarının üzerindeki ayetlerinin tesirini meleklere göstermek için, melekleri yeryüzüne zahirdeki bu gecede gönderir. Ve böylece melekler, Elest gününde secde ettikleri İnsanların güzel hallerini ve Kur'an ilimlerinin müminlere tesirini bir daha görüp, "Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin..." Bakara 32 derler.


İşte İnsanların ve meleklerin bu muhteşem huşusu İnsanlarla ve meleklerin buluşması, Allahü Teala'nın Kadir isminin yeryüzündeki insanların kalpleri üzerindeki tesiriyle beraber, zahir manadaki bu gece güneşin doğuşuna kadar esenlikle doludur.


Leyletül Kadr'in bir manası da şöyledir: Allahü Teala'nın bu gecede, mümin kullarının karanlık kalplerinde Kadir isminin tecellisiyle, kalplerdeki Fecri yani aydınlanmayı açığa çıkarmaktadır. Mümin kullar bu gecede Allahü Teala'dan bir lütuf olarak gerçek imanın aydınlığının kapısını açarlar. İşte bu kapıdan içeri melekler ve Ruh müminlerin kalplerine inerler. Mümine düşen ise Allahü Teala'nın bu lütuflarını sadece yılda bir kere andıkları Kadir gecesinde değil, bütün ömürlerinin gecelerinde ve gündüzlerinde kalplerinde taşımaktır. Allahü Teala tüm İnsanlara bu hali nasip etsin.
 
Allah'a emanet olun


Bizi de duada unutmayın


Cafer İskenderoğlu