Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

HURUFU MUKATTALARA LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ 

ELİF   LAM    MİM;  ALİM’İN   İLMİ’dir.

Elif, Allah’ın “Ama” Halidir,
Lam, “Ama” da Eliflenen (İlimle Bilinçlenen) Nuru Muhammedi’dir (Sav),
Mim, Ama’da Eliflenen Nurun ala Nurun Elifin Zatından Zatına Tecellisinden Oluşandır…

Elif, Ama Halindeki İlahtır,
Lam, Zuhura Gelen Levlake Levlaktır,
Mim, Nurunala Nur Muhammed’in Varlığında Yaratılan Kainattır…

Elif, Lam'a Ve Mim'e İstiva Edendir,
Lam, Elifin İstivasını Davet Edendir,
                                                                             Mim, İstiva Ya Boyun Eğendir…
 
Elif, Allah İsmini Alandır,
Lam, Allah İsmine İlk Secde Edendir,
Mim, Allah İsmine İlk Secde Edenin Ümmeti Ümmeti Muhammed’dir,

Elif, Allah İsmini Duyurandır,
Lam, Allah İsminin Aşkından Rahmanı İsteyendir,
Mim, Allahu Rahman’ın Heybetinden Rahim’i Davet Edip Rahim’e Sığınandır…

Elif, Bismillahi (Ol) Diyendir,
Lam ,Bismillahirahman’ı Dileyendir,
Mim, Bismillahirahmanirrahim’le Başlayan Ve Elife Dönendir…

Elif, Eşi Benzeri Olmayan İlahtır,
Lam, Onun Kainattaki Halifesidir,
Mim, Zamanın Sahibidir…

Elif, Kelamı Verendir, Kuranı Gönderendir,
Lam, Alıp Tebliğ Edendir,
Mim, Tebliği Alıp İtaat Edendir…

Elif, Zamansızlıktır, Mekansızlıktır, Herşeyden Münezzehdir…
Lam, Onun İçin Zaman Ve Mekân Yaratılandır,
Mim, Zamana Ve Mekana Bağlanandır…

Elif, İlah Olan Allah’tır,
Lam,Kainatın Elife Vekaleten Sahibidir,
Mim, Zamanın Kutbudur…

Elif, Fenafillahtır,
Lam, Fenafilresuldur,
Mim, Fenafilkutuptur…

Elif, Hakkel Yakindir,
Lam, Aynel Yakindir,
Mim, İlmen Yakindir…

Elif, İnsanda Ruhtur,
Lam, İnsanda Akıldır,
Mim, İnsanda İmandır…

Elif, Kainatın Sonsuzluğudur,
Lam, Kainattaki Her YARATILANDIR,
Mim, Kainatın Elife İtaatidir…

Elif, Var oluştur,
Lam, Var oluştan Diriliştir,
MİM, DİRİLİŞİN ÖLÜMÜ VE ELİFE DÖNÜŞTÜR…

Not: Devamı gelecektir İnşaallahu Teala!
 

CAFER İSKENDEROĞLU