Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

FATİHA SURESİNİN LEDÜNNİ SIRLARINDAN

FİHİBİSMİLLAHİ - BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
İnsan hafzalasının alamayacağı akıl ötesi, idraklerin anlamakta iflas ettiği kudretlerin sahibi ALLAHU zülcelal, zatından zatına tecelli ettikten sonra mubarek esmalarından cem ettiği ve akıl verdiği nurun ala nur bedendeki insanları sidretül müntehanın yanında içtima ederek onlara şu hitabı emir buyurdu:
“ELESTÜ BİRABBİKÜM” Ben sizin RABBİNİZİM… İnsanlardan Peygamber seçilenler hemen, ardından salise sürmeden aralıklarla veliler ve yine salise aralıkla diğer nur bedenlerdeki insanlar secde ettiler. O secdeler elsiz ayaksız ve alınsız idi.. dedilerki;
“KAALU BELA” Şahid olduk sen bizim RABBİMİZSİN.  ARAF SURESİ-172
Bu secde ve şehadetten sonra Yüce RABBİMİZ biz insanlara yaratılışımızdan kıyamete, hatta sonrasına kadar her şeyi gösterdi. Takdir buyurduğu  kadar ilimlerle tezyin etti. Sonra ALLAHU zülcelal biz insanlardan ahit aldı, ahitleştik. Hemen orda Yaradanımıza  ilk defa orada öğrendiğimiz Besmele ile şöyle yalvardık.
“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM”
“ELHAMDÜLİLAHİ  RABBİL ALEMİN” yani bizlere esmalarının nurlarından yarattığın için, bizlere bahşettiğin hayat ve ilim lütufların için, yarattığın tüm alemlerin RABBİ olan yüce zatına sonsuz Hamd ederiz.
“ER RAHMAN ER RAHİM” Alemlere RAHMAN sana sığınanlara RAHİMSİN..
“MALİKİ YEVMİDDİN” bu gün biz kullarına senin RABBİMİZ olduğunu, öğrettiğin gün öyle bir gün ki bütün yarattığın alemleri ihata eden o ihatanın içerisinde bütün yarattıklarının sana döneceği gündür. Ve bu günün sahibi sensin..
“İYYAKE NA’BÜDÜ VE  İYYAKE NESTAİYN” ancak sana kulluk ederiz ve ancak senen yardım dileriz.
“İHDİNAS SIRATEL MÜSTAKİYM” Biz kullarına burada öğrettiğin hidayet verdiğin yolundan ayırma.
“SIRATELLEZİNE EN’AMTE ALEYHİM ĞAYRİL MAĞDUBİ ALEYHİM VE LEDDALLİYN” Burada sayısız ilim ve nimet verdiğin yoldan ayırıp, delalete uğrayanlardan eyleme.
İşte FATİHA suresi bize elest gününden kalmıştır. ALLAHU zülcelal o gün huzurundan bizleri kendi hayatlarımıza gönderirken FATİHA suresiyle uğurlamıştır. Tüm gelen Peygamberlerin suhuflarında ve getirdiği kutsal kitaplarda FATİHA suresi vardır ALLAH cc kullarına elesteki ahdini hatırlatak için insanlara Rahmetiyle göndermiştir. İnsanlık için FATİHA suresi Rahmettir Resullullah  Efendimizde sav bu sureyi şerifi vahy olarak alıp ümmetine her namazın rekatlarında okuyarak bu surenin önemini ayrıca öne çıkarmıştır.
Mubarek Peygamberimizin sav yüce ruhunaEL FATİHA..

 CAFER İSKENDEROĞLU