Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

KADİR GECESİ ÖZEL SOHBETİ

Kadir Suresi
 
Bismillahirrahmânirrahîm.


1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Biz Kadir gecesi indiririz.
 
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
Kadir Gecesi nedir? Hatırladın mı? İdrak ettin mi? İdrak etmek için önceden öğrenmek lazım. Önceden bilmek lazım. Allahü Teala ne diyor; “Bunu hatırladın mı? İdrak ettin mi?”.
 
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Bin aydan daha hayırlıdır.
 
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Rabbinizin izniyle melekler ve ruh inerler.
 
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Selamet fecre kadar.
 
Kadir gecesini sitemizde daha önce başka bir manası ile açıklamıştık. Bu yazımızda da Kadir gecesinin bir diğer manasını paylaşmak istiyoruz.
Bugüne kadar gelenekselleşmiş anlamda Kadir gecesinden anladığımız; “melekler ve ruh kainatta nokta kadar kalmış dünyaya, yeryüzüne iniyorlar” idi. Zahir manada bunu doğru kabul edebiliriz.
 
… Ve fecre kadar ferahlık veriyor. O fecr olana kadar dünyanın her saati ayrı ayrı sabahlar oluyor. Peki o zaman hangi fecr nereye kadar oluyor?
 
… Melekler ve Ruh. Halbuki sürekli anlatıyoruz; insan meleklerden üstündür. Peki neden o gün melekler yeryüzüne iniyor? Buraları düşünmemiz lazım.
 
Kur’an-ı Kerim de Allahü Teala diyor ki: “Ayetlerimiz üzerine ne kadar az düşünüyorsunuz.” “Düşünmez misiniz, bilmez misiniz?” Bunların hepsi ayrı ayrı hikmetlerdir.
 
Ruh Allahü Teala’ya aittir. Hayat kaynağıdır ve sonsuzdur. Ruh bir bütündür parçalanmaz, bölünmez. Bütün insanlar o ruha bağlıdır. Ama’da Merkez İnsan aynı zamanda Ruhu temsil eder. Meleklerle beraber kainatın halifesi veya Ama’nın hükmü inmezse olmuyor, anlamı olmuyor. Eğer “kainatta halife yaratacağım” dediğinde Allahü Teala orada insanı kast ediyorsa ve o gecede insanın rolü yoksa Kadir gecesi, gerçek manasıyla Kadir gecesi de olmaz. Mantık bunu emreder. Ayetlerin altında bunlar vardır.
 
Demek ki o gün, Merkez İnsanı kainatta temsil eden insân-ı kebîr meleklerle beraber iniyor, meleklere refakatçilik yapıyor. Orada da Ruhu temsil ediyor. Temsil eden ise Merkez İnsanın kainattaki yansıması olan insân-ı kebîrdir.
 
Ne diyorduk “insan kainattır”. Kainat “ard”dır. Kuran-ı Kerim meallerindeki hatalardan biri de budur. Kainat ard, yeryüzü arzdır. Demek ki melekler ve insân-ı kebîr nereye inerler, Ard’a yani kainata yani “insana” inerler. Onun fecri yani Allahü Teala’ya ermesi olana kadar geçen sürede ise o insan selamettedir.


Bunun anlamı nedir? İnsan Allah’tan ilim isteyince, Allahü Teala’ya doğru yönelince, onun tekrar Elest Günündeki gibi Rabbini tanıması, Allahını, yaratıcısını tanıması hali olana kadar, onda melekler ve insân-ı kebîrin etkisi o insan erene kadar onu yalnız bırakmaz. Hem de bir ömür boyu yalnız bırakmazlar.


Kadir… O zaman ne olur? İşte o insan Kadir, güçlü kuvvetli, Rabbinin kendisine verdiği kainattaki görevlerini yerine getirecek dereceye kadar ulaşmış olur. Kadirin bir anlamı da budur.
 
Allahü Teala’nın Kadir isminin altında o insanın gelişip güçlenmesi ve insân-ı kebîr olmasa da ona yakın bir noktaya gelmesi ve ermesi yatmaktadır. Onda fecrin açılmasıdır. Onun karanlık dünyasında ışığın (fecr aynı zamanda aydınlık da demektir), ona manevi ilahi güneşlerin doğmasıdır. Bir manası da budur.


Kadir gecesini de bir de böyle düşünerek yaşayalım. İnsan için Kadir gecesi (gece diyor Allahü Teala, Leyletülkadri…) size gücün yaşattığı Kadir gecesinin neticesi Fecrdir, aydınlıktır, ışıktır. Allahü Teala bunu “Biz sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için (biz sizi Leyletülkadriden fecre çıkarmak için - bu böyle de anlaşılabilir) Peygamberleri ve ayetlerimizi gönderdik” ayetleri ile bildiriyor . Biz ayetleri ilk olarak Rabbimizin huzurunda aldık. Ayrılırken Fatiha demiştik, işte hepsi Kur’an, beraberinde de Kur’an…
 
Haliyle insanın beden halinde Leyletülkadri yani Kadir gecesi yani karanlıktan kudrete, fecre açılan gecesi de vardır. İşte insân-ı kebîr aslında senede bir defa bizim yeryüzünde zahiren oluşan bir olayda (aslında insanın imanının hakikat yönüne ilim ile beraber girdiğinde insanda Kadir gecesi başlamıştır) fecre kadar insanı yalnız bırakmaz. Karanlıktan aydınlığa çıkarana kadar da yalnız bırakmaz. O’nun etrafında melekler vardır. O melekler fecr durumunda insana secde etmek için vardır. Rabbimizin bizleri meleklere arz ettiğinde o melekler bizlere secde etmek için oradalardı. Bu ölümden önceki, “insanın insani kamil olduğunun teyididir”. Meleklerin insân-ı kebîr ile beraber inme sebebi (Kadir gecesi için, bu ayette geçerli hali) budur.
 
İnsân-ı kebîr Ruhu temsil eder, Ruhu bütün haliyle temsil eder (biz Ruhumuzun içerisinde varlık olarak dolaşmayı bilirsek bütün kalpleri biliriz. Sadece yeryüzündekileri değil kainattaki bütün kalpleri biliriz, biiznillahi). Haliyle ruhumuzun yani bağlı olduğumuz Ruhun tamamından haberimiz olsa işte her an Levhi Mahfuza yansıyan ilimlerden de aynı anda Ruh vasıtasıyla haberdar oluruz.
 
İşte Kadir gecesinin ledünni bir anlamı da budur inşallah.
 
Kadir geceniz mübarek olsun,
 
Cafer İskenderoğlu