Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

NEBE SURESİ 31-32-33-34. AYETLER

MÜBAREK BAZI AYETLERE VERİLEN YANLIŞ MANALAR…
NEBE SURESİ -31-32-33-34. AYETLERİ
Bu denli yapılan yanlış meallerden dolayı bazı insanlarımızın mübarek Kur-an'la ve İslam dinimizle alay etmelerini bir mü'min hazmedebilir mi? 
İnternette ayetlerle nasıl dalga geçildiğinin kanıtlarını da sizlere sunuyoruz!! Bu yanlış mealler yüzünden hergün onlarca kişi yanlış bilgilerle düşünüp duruyorlar ve günaha giriyorlar, bunun vebali mutlaka birilerinin omuzundadır!!

linkte Nebe süresiyle nasıl alay edildiğini görebilirsiniz, bu sadece bir tane örnektir!

Muhterem inanan kardeşlerim.
Bir konuda sizleri uyarma zarureti hasıl oldu.
Maalesef diğer kutsal kitapları tahrif eden şeytani zihniyet Kur’an ın aslına dokunamayınca mealleri tahrif etmişlerdir. Ülkemizde de "bilerek veya bilmeyerek" bazı mealciler ne acıdır ki, bazı ayetlere ve tefsirlere gerçeğinden uzak manalar getirmişlerdir!
Bu durum tüm İslam ülkelerinde böyledir.
Arabistan da dahi mealler bu haldedir çünkü 1400 yıl önce ki Arapçayla bugün konuşulan Arapça aynı değildir. Bunu bilen şeytani zihniyet ayetlerin meal ve tefsirlerine el atıp zihinlerde sanki Kuran’ı Kerim’de çelişkiler varmış intibası uyandırmaktadır.
“Zikri kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.”
Hicr suresi – 9-
İşte size NEBE suresinde tahrif edilmiş meal örnekleri:

İzninizle bu ayetlerin mealini biz gerçeğe yakın anlamda verelim.
NEBE SURESİ
31. Ayet “inne lilmüttekiyne mefâzen”
Müttekiler (Allaha yaklaşanlar, ibadet ehli) huzurullahtadırlar (övülmüş ve kabul edilmiş halde)
32.AYET “hadâika ve a’nâba”
(kavuştukları mükafatın) hidayetin haberidir.
33.AYET “ve kevâıbe etrâbâ”
(müttekilerin huzurullahtaki) varlıkları (nur halinde) büyür genişler (onurlandırılır)
34.AYET “ve ke’sen dihâkâ”
Allah onları yoğun tecellileri ile ve sonsuz dehasının tesiri ile kuşatır.
Kısa bir tefsir yaparsak şu anlam yüklenir.
"Müminler, muttakiler dünya hayatındayken Allah’a yönelmelerinin müjdesi olarak, kavuştukları hidayetin tezahürü neticesi, öldüklerinde İlahi huzura kabul edilirler ve Allah (cc) onları huzuruna kabul etmekle şereflendirir, yüceltir. Manevi varlıklarına da Allah’ın tecellisi dolar."
                                         Nebe suresi-31-32-33-34
Nebe suresinin 31-34 ayetleri arasında geçen arapça kelimelerinin kök anlamları.
MÜTTEKİ = EHLİ TAKVA
MEFAZE =  mefaiz kökünden gelir, geniş alan demektir. Dolayısıyla MEFAZE ayette Allah’ın sonsuz huzuru anlamındadır.
HADÂİK = HADİ kökünden gelir HADAİK Ayette hidayet verip kurtaran, mütteki kula yardım eden anlamındadır.
ANABA = İNABE kökünden gelir günahsız halde hakka dönüş anlamındadır.
KEVAİB = KEV kökünden gelir vurmak, tesir etmek anlamındadır.Ayette Allah (cc) tecellisi ile kuluna tesir eder anlamını alır.
ETRAB = TARAB  kökenlidir. TARAB sevinmek, şad olmak anlamındadır. Ayette kulun aldığı mükafatla sevinmesi şad olması anlamını alır.
KE’SEN = KESANE kökünden gelir anlamı, İnsana yakışır şekilde demektir. Yani mütteki kul Allah katında kendine yakışır konuma Allahın tecellileriyle gelir.
DİHAKA = HAKAİK kökenlidir ayette İnsanın Allah katında ilk hakikatı olan nurun ala nur halinde olması anlamındadır.yani insan hakikatına döner.
DUALARINIZLA
CAFER İSKENDEROĞLU