Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

ZİKİRE LEDÜNNİ BAKIŞ

FİHİBİSMİLLAHİ 
ZİKİRE LEDÜNNİ BAKIŞ
 
"AMA" Yüce Allah'ımızın (cc); İnsanları, melekleri, cinleri, Kainatı ve içindekileri yaratmadan, yani Zatından Zatına tecelli etmeden önceki AHADİYET, VAHİDİYET halidir.
İşte cenabı Mevla'mız AMA'da bu tecelliyi murad edip, Zatına has sayısız isimlerine kendi isimlerini zikretmelerini irade buyurmuştur. Zatından zatına tecelli ettikten sonra nurun ala nur Habibine, ALLAH ismini öğretip talim ettirmiştir. O anda yalnız Allah ve Alemlere Rahmet olarak yarattığı ilk zikir emrini alan Resulu vardır. Yine o anda İnsanların, meleklerin, cinlerin yaratılışının başlamasıyla birlikte Kainatın yaratılması başlamış, kainat yaratılışı ile kıyamet arasındaki bir defa telaffuz edeceği "LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH" zikrine başlamıştır ve devam etmektedir ki, bu zikir aynı zamanda Allah'ın (cc) her an; Kainatın dahilinde varlıkları yaratmasının ve kainatı genişletmesinin alametidir.

"Göklerde ve yerde bulunan her varlık ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir" Rahman suresi – 29
 

"Biz semayı (kainatı) büyük kudretimizle inşa ettik ve şüphesiz biz (semayı) genişleticiyiz" Zariyat suresi – 47

Kainatın genişlemesi LAİLAHE İLLALLAH zikrinin telafuzu bitene kadar sürecektir, MUHAMMEDÜN RESULULLAH zikriyle de kainatın genişlemeden sonra daralması başlayacak akabinde kıyamet olacaktır. Tüm kainatın ve içindeki canlı ve cansız varlıkların "altı gündeki" yani altı aşamadaki nurdan-hücreye iç içe yapıları Allah'ın (cc) isimlerin den yaratılmıştır ki, bu isimler daima kendi kendilerini zikrederler.

"Semavatta (kainatta) ve yerde bulunan her varlık Allah'ı tesbih etmektedir.O, Azizdir, Hakimdir." Hadid suresi – 1

İşte altı aşamada oluşan varlıkların, ki bu varlıklar bu aşamada zahir aleme çıkmıştır, görünür aleme gelmiştir. Allah (cc) altıncı aşamada oluşan hücrelere bir araya gelin emrini vererek, Kainatın içindeki varlıkları görünürde fertler haline getirmiştir. Ferdiyet kazanıp vücut sahibi olan her varlıkta kendisini Yaratan Allah'ı (cc) zikretme emrini almıştır. Melekler ve Cansız varlıklar yaratılışları gereği Allah'ı aralıksız durmadan zikrederler. İşte alemler içinde Allah-u Tealanın yarattığı en şerefli varlık olan İnsanda zikir emrine tabidir. Nur dan – hücreye kadar altı aşamalı oluşumu zaten Allah'ı zikreden İnsanın, neden zikre ihtiyacı elzemdir?
Önceki yazılarımızda İnsanlar nur bedenlerdeyken, ELEST gününde secde edip Rabbimizle sözleştiğimizi anlatmıştık! O secde ve sözleşmenin içerisinde Rabbimiz (cc), İnsanlara Adem (as)'ın şahsı manevisinde, (Adem as'ın aslı hakikatı Muhammed'iyedir! "Allah önce benim nurumu yarattı" Hadisi şerifi gereğince.) İnsanların taşıyabilecekleri kadar ilimleri onlara öğretti. Allah (cc) kullarına öğrettiği ilimleri dünya hayatına gelince, insanların Levhi mahfuzlarına (genlerine, DNA'larına) yerleştirdi. Bu ilimlerin GEN'ler de dizilişi dalgalar (frekanslar) halinde sıralanmıştır.
İşte Allah-u (cc) Teala İnsana GEN'lerinde bulunan ilimleri hatırlayıp beyinlerine ve gönüllerine taşımaları için yine İnsana verdiği değer ve merhametinden dolayı Peygamberler ve Kitaplar göndererek Zatına ulaşacak yolu hatırlatmıştır! Bu yolların en güzelini Peygamber Efendimiz (sav) getirmiştir. Kur'anı Kerimle bildirilen ibadetlerimizin içerisinde zikirde önemli ve farzdır. Zikirle ilgili ayetlere bakarsanız bu sabittir.
Zikir kalben yapılırsa daha etkili olur, çünkü kalben söylenen Allah zikri dalgalar halinde GEN'lere iner ve orda ki ilimleri Allah zikrinin dalgaları ile birlikte beyne ve gönüle taşır. Bu zikir değinimi devam ettikçe, İnsanın ilmi artar ve ilk yaratılıştaki bilgilerini hatırlamaya başlar, hatırlayan İnsan olgunlaşır İnsan-ı Kamil olur. İşte zikrin emredilme sebebi budur!
Size tavsiyemiz sünnet olan zikri yapın Peygamber Efendimiz (sav) günde;
yetmiş veya yüz defa "Estağfirullahi el-Azim",
yetmiş veya yüz defa "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Sellim",
yetmiş veya yüz defa "La İlahe İllallah" zikrini bizlere örnek olmak için yapardı ve sünnettir.
Not: Yüz defa yapmanız tavsiye olunur!
Ayrıca kendinizi zorlamadan gücünüzün yettiği kadar kalben Allah zikrini çekin, İnşallah İnsan-ı Kamil ve hatırlayanlardan olursunuz!
Bizi de duada unutmayın!
CAFER İSKENDEROĞLU