Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 LEDÜN DAMLALARI 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

FİHİBİSMİLLAHİ, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
BİSM;
Bism Zatından zatına tecelli etmeyi irade buyuran İlah'ın; AMA da sonsuz varlığında mevcut olan sonsuz isimlerine, yaratacağı varlıkların içinde nurdan-enerjiye, (öz ateş Kur'an tabiri) enerjiden – balçığa, balçıktan – atom elemanlarına ve atoma, atomdan – moleküle, molekülden – hücreye altı günde (aşamada) yaratılış sıralamalarında hangi aşamada ve hangi sırada her isim varlığına almış olduğu ismin zikrini ve ilk tecelliden sonra yaratılışı yaşayıp tekrar kıyamet bitiminde AMA ya kavuşuncaya kadar kaç kere zikredeceğinin vahyini alma anı BİSM dir. Bu an "OL"emrinin zuhurudur.
Kâinat ve içindekiler, Yaratıcısı tarafından BİSM de zamansızlık ortamında planlanmıştır. Allahu Teala zamandan ve mekândan münezzehtir. BİSM de varlığa zuhur emri alan esmalar; Resulullah Efendimizin (sav) nurun ala nurunu oluşturmuştur. Bu hal Resulullah Efendimizin (sav) AMA' dan zuhura yani Yaradan'ının varlığından yine Yaradan'ına ilk miracı olmuştur.
İLLAH;
AMA sonsuzdur, sınırı yoktur. Yaratılmış âlemler ve içindekiler hala AMA nın içindedir. Kendi sonsuz Ahadiyetinde bilinçlendirip sevdiği Habibi'nin zuhura gelip onu Halifesi olarak göndereceği Kâinatı ve içindekileri yaratmasının başlangıcını teşkil eden Zatından Zatına tecelli etmiştir. İşte her şeyi yaratan İLAH yaratacağı varlıklara kendini bildirmek ve tanıtmak için Mukaddes varlığına ALLAH ismini almıştır. İLLAH; Yaradan'ın ALLAH ismini almasıdır. Buraya kadar BİSMİLLAH tamamlanmıştır. Yani "İNNALİLLAH" Allahtan geldik sürecinin sırrıdır.
İRRAHMAN;
Allah celle celaluhu Zatından Zatına tecelli etti; Resulullah Efendimizin (sav) nurun ala nur bedenini yarattı, "Allah ilk olarak benim nurumu yarattı" (hadis) ondanda diğer insanların nurunu ve diğer canlı cansız varlıkları yarattı. Allah Kainatı, içindekileri belli bir düzende ve dengede tutmak için kendi varlığından RAHMAN ismini tecelli ettirip tüm kainatı ve içindekileri RAHMAN kuşatmasına aldı ardından Kainata ve içindekilere istiva edip Alemlerin Efendisine teslim etti. Bununla beraber "İNNA İLEYHİ RACİUN" sureci başlamış oldu. Buraya kadar BİSMİLLAHİRRAHMAN dır.
İRRAHİM;
Alemlerin efendisi Resulullah Efendimiz (sav) AllahuTeala dan Alemleri emanet sahibinden aldıktan sonra Allah cc Habibine ve ümmetine RAHİM ismiyle tecelli etti. Resulullah Efendimizde kainatı, içindekileri ve ümmetini RAHİM Tecellisinin tesiriyle sonsuz bir sevgi ve şefkatle kucaklayıp alemlerdeki tebliğ ve idare yükünü yüklendi. Tebliği alanlara Allah cc RAHİM ismiyle tecelli etti ve besmele tamamlandı.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Her şeyin başlangıcı ve sonudur, her işin anahtarıdır.
CAFER İSKENDEROĞLU