Kur'an-ı Kerimden Ayetler

 MAKALELER 

AY'A VERİLEN HİKMETLİ SIRLAR

 

FİHİBİSMİLLAHİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

"Eş şemsu vel kameru bi husban."
"Güneş ve ay bir hesap üzerindedir"

 

"Ven necmu veş şeceru yescudan."
"Yıldız ve yıldızlar topluluğu (kainattaki tüm gezegenler) secde ederler.

 

"Ves semae rafeaha ve vedaal mizan."
"(Rahman) kainatı genişletti ve (kainata ve içindekilere) denge koydu.  RAHMAN SURESİ – 5-6-7

 

Allahu Teala kainatta birbirine destek ve denge olmayan, yörüngeleri ve yolları ayrı olsada birbirine ile disiplinli bir ordu gibi bağlı olmayan hiçbir unsur yaratmamıştır.

 

İşte Ay da Dünyamızın yardımcısı ve Dünya üzerindeki canlı varlıkların hayat dengesini sağlayan birçok görevin, Allahu Teala tarafından vahyini alan ve sonradan dünyanın yörüngesine getirilip yerleştirilen bir gezegendir.


İlk Adem Dünyaya inmeden evvel dünyamız çok hızlı dönmekte idi ve Ay Dünyamızın uydusu değildi. Ayın yakınımıza getirilip uydumuz pozisyonuna konulmasından sonra Ay, adeta Dünyamızın, belli süratte kendi etrafında dönmesini sağlayan fren balatası gibi Yastık etkisi altına alıp Dünyanın bir gününü 24 saatte sabit tutmayla görevlendirilmiştir. Bu konuyu dünyamızın yaşı ile Ay'ın yaşının kıyaslamasının sonucu görebiliriz.

 

Dünyamız bilim adamlarına göre ortalama 4.5 milyar yaşında olmasına rağmen, Ay'dan getirilen bir taşın yaşının 7.5 milyar yaşında olduğu tesbit edilmiştir. Bu taş Ay'a düşen göktaşlarından biri değil bizzat Ay'a ait bir taş olduğu yine bilim adamları tarafında açıklanmaktadır. Ay'ın diğer gezegenlerden ayrı olan bir özelliği de, Ay'ın merkezinde bir mağma tabakasının olmayışıdır. Rahman suresinde geçen "güneş ve ay bir hesap üzerindedir." Ayetinde geçen HUSBAN kelimesi aynı zamanda "YASTIK" anlamındadır. Yani dünya ile Ay arasındaki denge unsuru olan mesafe ve bu mesafede, Dünya ile Ay'ın birbirine dayanma (yastık) etkisidir. Bu etki Dünyanın kendi etrafındaki bir turunu 24 saatte sabit tutmaktadır. Dünya ile Ay arasındaki yastık yani HUSBAN iki gezegenin boşlukta bir arada tutunup beraber hareket etmesidir. Nitekim Dünyaya göre Ay'ın bir günü 29.5 gün olmasına rağmen Ay ile Dünyanın, Güneş etrafındaki bir turu 365 gündür. Ancak Güneş sistemimiz son yüzyılda her gün NAKUR a hızla yaklaştığı (NAKUR; Müddessir suresinin 8.ayetinde geçen galaksimizin merkezinde bulunan ve 2012 yılında en yakın noktasından geçeceğimiz kara deliktir) için Ay'ın da Dünyadan, bilim adamlarının ölçümlerine göre yılda 2 ile 3.5 cm uzaklaştığını tespit etmiştir.

 

Ayın, Nakurun etkisi ile Dünyadan uzaklaşmasından dolayı, Ay'ın Dünyaya yapmış olduğu "fren" yani "yastık (husban)" etkisi azaldığı için dünyanın kendi etrafında bir turu 24 saatin altına düştüğü gözlenmektedir. Ayın dünyamız üzerindeki görevi sadece zamanı bilmekle sınırlı olmayıp, bilindiği üzere med- cezirin oluşmasından, ağaçların çiçek tomurcuklarının açılmasından dünya ile Ay arasındaki baskının, atmosferin yedi katmanının düzenli bir şekilde dengede tutulmasından, insandaki kan basıncına olan etkisine kadar birçok görev üstlenmiştir. Bu görevlerin tamamı Rahman suresi 7. ayette geçen ve "İlahi vahiy" olan dengenin sonucunda oluşmaktadır.

 

BİR ALINTI HABER


Ay'la aramızda mesafe büyüyor...


Giderek daha küçük görülecek olan Ay, bir gün bir yıldız kadar görünecek ve daha sonraları ise hiç görülmeyecek hale gelecektir. Bu süreç yüzbinlerce yıl alsa da, bir gün Dünya'nın uydusu olmaktan çıkacağı artık kesin olarak biliniyor.

 

Şu sıralar Dünya ile Ay arasındaki mesafe 384 bin 403 kilometredir. Ancak, 1969'dan beri yapılan ölçünler, Ay'ın her yıl 3.8 santimetre uzaklaştığını ortaya koyuyor. Apollo misyonuyla Ay'a giden ve 21 Temmuz 1969'da Ay'ın yüzeyine 100 aynadan oluşan bir panel bırakan ünlü astronotlar Buzz Aldrin ve Neil Armstrong, Ay'la Dünya arasındaki mesafenin kesin olarak ölçülmesini sağladılar.


Teksas'ta bulunan Mc Donald Gözlemevi'nden, her gün, aynı saatte, dakikasını aksatmadan, Ay'ın yüzeyindeki bu aynalı panele bir lazer ışını gönderiliyor. Panelin aynaları tarafından yeniden Dünya'ya yansıtılan lazer ışını, gözlemevindeki teleskop ve hassas ölçüm aletleri tarafından yakalanıp, Dünya ile Ay arasındaki mesafe ölçülüyor. 40 yıldan beri, her gün, aynı saatte yapılan ölçüm, Ay'ın Dünya'dan yavaş yavaş ama hiç durmadan uzaklaştığını ortaya koyuyor.


NASA, şimdi de New Mexico Çölü'nde yeni bir gözlemevi kurup, bu ölçümü daha da hassas biçimde yapmak için harekete geçti. Apache adı verilen gözlemevine dev bir teleskop kuruldu. Ay'ın Dünya'dan uzaklaşma hızı, buradan da sıkı biçimde takip edilecek. hurriyet.com.tr

 

Ayın neden tek yüzeyini görebiliyoruz?

 

 
Ay kendi etrafında yaklaşık 29.5 günde dönmektedir. Ay aynı zamanda Dünya'nın etrafında da 29.5 günde dönmektedir yani ayın bir günü Dünya'nın 29.5 günüdür. Dünya ile Ay'ın dönüşü, Bir dişlinin çarkları gibi eşit döndükleri ve uyum içindedirler. İşte bu yavaş dönüş sebebi ile Ay'ın hep gündüz yüzünü Dünya'dan görebiliyoruz. Dünya'ya göre Ay da 15 gün gece, 15 gün gündüz olur. Ay kendi etrafında dönerken Dünya'mıza hep gündüz olan evrelerinin yüzeyinin görülmesi denk gelmektedir. Ay'ın diğer karanlık yüzü bize, Dünya'mıza göre hep güneşten ışık almadığı günlerine denk düşmektedir.


Ayın menzillerinin, duraklarının hikmeti;


"Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (aya) bir takım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır." YUNUS SURESİ-5


"Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner." YASİN SURESİ -39


 
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi Ayın', 23 ana menzili vardır. Ay'ın bu halleri Allah'ın (c.c.) ayetlerindendir. Ay her menzili için ayrı ayrı görev vahyi almıştır. Ay'ın bu halleri sanki insanın hayatının bir örneğidir. İnsanın da çocukluğu hilal, olgunluğu dolunay, yaşlılığı son hilal gibidir. İnsanın batın gözü yani kalp gözünün açılması ayın yukarıdaki menzilleri gibidir. Yeni ermeye başlayan bir İnsan-ı Kamilin kalbi ilk zamanlarda gökyüzünde kısa bir zaman duran hilal gibidir. Zamanla olgunlaştıkça dolunay gibi olur.


Bu sırra ŞEMS suresinde işaretler vardır:


"Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir." ŞEMS SURESİ – 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

 


 

Allahu Teala'nın yemin ettiği ayetlerin derinliklerinde sayısız ledünni sırlar vardır. Şems suresindeki yeminlerin bazı sırları Ay'ın menzilleri gibidir. Şems suresinde güneşe yemin, insandaki nefisten kurtulmuş Ruha yemindir. Ay'a yemin, körlükten kurtulup görmeye başlayan kalbe yemindir. Kuşluk vakti ömrün hilalidir. Gece, nefsin örttüğü zulme girmiş İnsandır.

 

Bu makalemizi Ay'la ilgili ilginç bir alıntıyla bitiriyoruz:


Ay ile İlgili Bilinmeyenler ve Garip Olaylar
 

Yüzyıllar içindeki garip olaylar;


* 5 Mart 1587: "Ay´ın yüzeyinde bir yıldız görüldü." Yüzlerce insan bu mucizeye saşırdı, ışığın sivri uçları ve boynuzları vardı. (Harrison 1876 - Lowes 1927)

 

*12 Kasım 1671: Gökbilimci ve fizikçi Cassini, Ay'ın üzerinde küçük beyaz bir bulut gördü.


*18 Mayıs 1787: Astronom Halley ve De Louville, Ay yüzeyinde hareketli ışıklar gördüler.


* Mart-Nisan 1787: William Herschel, Ay'da parlak noktalar ve dört volkan gördü. Açıklamakta zorluk çekiyordu ve en çok da gördüklerinin hareket etmesine şaşırmıştı.


* Temmuz 1821: Alman astronom Gruithuisen, Ay yüzeyinde, birden parlayan ışık patlamaları gördü. Yanıp sönen bu ışıkları birkaç kez görmüştü.


* 12 Nisan 1826: Fizikçi Emmett, Ay'daki Krizler Denizi üzerinde, kara bir bulutun hareket ettiğini rapor etti. Benzer bir rapor, 1954 yılında modern astronomlar tarafindan da verilmişti.


* Şubat 1877: Işıklı bir hat veya çizgi Eudoxus Krateri'nin batısından doğusuna giderken görüldü. Olay, bir saat sürdü.


* 4 Temmuz 1881: Ay yüzeyinde piramit şeklinde ışıklı iki tümsek belirdi ve bir saat içinde yavaş yavaş sönerek kayboldu.


* 24 Nisan 1882: Aristotle Bölgesi'nde hareket eden dev gölgeler gözlemlendi.


* 31 Ocak 1915: Yunanca'daki Gamma isaretine benzer 7 beyaz ışık görüldü.


* 23 Nisan 1915: Clavius Krateri yanında dar ve ışıklı bir çizgi belirdi ve on dakika sonra kayboldu.


* 14 Haziran 1940: Sisli keskin bir çizgi çok net olarak Plato Krateri yanında görüldü, çevresinde binlerce küçük ışık yanıp sönüyordu.


* 19 Ekim 1945: Darwin Duvarı yanında üç büyük parlak nokta görüldü; Olay, astronom Moore ve daha birçok astronom tarafindan rapor edildi.


* 24 Mayis 1955: Ay'ın güney kutbu bölgesinde, elektriksel parlamalar, bilimci Firsoff tarafindan izlendi.


* 8 Eylül 1955: Taurus Hattı sınırında iki parlak ışık görüldü, bu yer yıllar sonra Apollo 17´nin indiği yerdi.


* 21 Haziran 1964: İki saat süreyle, gözlemci Ross D. tarafindan haraket eden büyük siyah bir gölge izlendi.


* 3 Temmuz 1965: Bir saat on dakika süreyle, Aristarchus Bölgesi'nde nabız gibi yanıp sönen bir ışık gözlendi.


* 25 Eylül 1966: Yine Plato Krateri yakınında yanıp sönen ışıklar gözlendi; bazılarına göre kırmızımsı bir yama gibiydiler; aynı gün Gassendi Bölgesi´nde 30 dakika süreyle kırmızı büyük bir ışık belirdi. Bir ay sonra ise, aynı yerde yine yanip sönen kırmızı ışıklar vardı.


* 11 Eylül 1967: İnsanlığın ilk ayak bastığı yer olan Sessizlikler Denizi´nde görülen kara bir bulut sonradan mor renge dönüstü; olayın Montreal'li bir astronomi grubu tarafindan gözlendiği NASA tarafından açıklandı.


 
Ay'la İlgili Şaşırtıcı Gerçekler

 

Bilimsel gariplikler:

1. Ay, Dünya’dan daha yaşlıdır, öyleyse kökeni başka bir yerdir, bazı bilim adamları, Ay taşlarının 20 milyar yıllık olduğunu iddia ediyorlar? Yani Dünya’dan daha eskidir...

 

NASA, bir Ay kayasının 5.3 milyar yıllık olduğunu saptadı ama bu Güneş Sistemi öncesine ait bir tarihtir.  Önemli bilimciler ve Ay uzmanları, Ay´dan getirilen elementlerin Dünya’dakilerden daha eski olduğunu belirlediler ama nedenini resmen açıklamadılar? 40 Ay taşının en azından 7 milyar yıllık oldukları belirlendi, bu tarihleme Dünya’dan ve güneşten iki kez daha eskidir. Buna karşın Ay´ın yüzey toprağı, Ay taşlarından daha eskidir. Farklılığın nedeni bilinmiyor...

 

2. Bir grup bilimci Ay´ın yıldızlararası bir yerde yapıldığı görüşündeler ve Dünya tarafından yakalandığını düşünüyorlar.

 

3. Bazı bilimciler, Ay´ın içinin yoğunluğunun yüzeyden farklı olduğu düşüncesindeler? Gerçekten Ay´ın içi boş olabilir mi?

 

4. Ay´ın 8 mil üstünde, yüksek dozda radyoaktivite vardır, bu elemental olarak doğal mıdır?

 

5. NASA tarafından 100 millik bir alana yayılmış su buharı saptandı ama Ay´da su olmadığı biliniyor.

 

 

Ve diğerleri...

 

1. Ay, hem Dünya’nın doğal uydusu olamayacak kadar büyük, hem de çok uzaktadır.

 

2. Ay, olması gerekenden çok daha düzgün bir yörüngeye sahiptir.

 

3. Ay kraterleri çok fazladır ve garip bir biçimde yüzeyseldirler.

 

4. Ay´ın Dünya’ya bakmayan yüzü çıkıntılı veya kamburdur ve Güneş Sistemi´nde onun gibi gezegenine tek yüzünü gösteren bir başka uydu yoktur.

 

5. Ölçümlemeler, Ay'da çok fazla demir olduğunu gösteriyor. 

 

6. Ay´in bileşimi, Dünya’dan farklıdır.

 

7. Doğa kanunlarına aykırı olarak, Ay´da ağır metaller yüzeydedir ve Ay´da önceden eriyik olan metaller yoktur.

 

8. Ay dev bir gong sesi çıkarmaktadır ve yörüngede dönerken titreşmektedir.

 

9. Ay, periyodik olarak sarsılmaktadır, bu bize düzenli bir sismik aktiviteyi gösteriyor. Sismik dalgalar sanki tek bir kütleymiş gibi tüm yüzeyi dolaşabiliyorlar.

 

10. Dünyadan bakıldığında Ay, bir Güneş diski gibidir yani tutulmalarda güneşi tam olarak kapatır, ne biraz küçük veya büyüktür sanki büyüklüğü Güneş’i örtmek için ayarlanmıştır.

 

11. Eğer Ay, Dünya tarafından yakalanmışsa, bunun sonu gelecek ve Ay yine uzaklaşıp gidecektir.

 

12. Normalde Ay´ın çizdiği yörünge, Dünya’nın ekvatoral çemberiyle karşıt olmalıdır ama Ay garip bir şekilde Dünya’nın yaptığı gibi, güneşe bağımlı bir yörünge çizer.

 

13. Her ne kadar Ay volkanların ölü oldukları söyleniyorsa da, yüzyıllardır Ay´da garip ışıklar, parlamalar görülmekte ve hala izlenmektedir


Yeni sırlarda buluşmak üzere..


Allaha emanet olun
Dua edin


Cafer iskenderoğlu